Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Přihlášení
Email:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Nová registrace
Zapomenuté heslo
Email:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Informace z MAS ROZKVĚT

Autor: MAS Rozkvět | Datum: 30.10.2018 - 00:00 | Zhlédnuto: 2364x

Již 1,5 roku probíhá realizace Strategie MAS Rozkvět (SCLLD MAS) prostřednictvím dotační podpory konkrétních projektů z evropských fondů IROP a OP Zaměstnanost a Programu rozvoje venkova (PRV). Jak se daří získaný dotační balík téměř 90 mil. Kč v regionu uplatnit?


Informace z MAS ROZKVĚT

Jak již víte z předchozích článků, SCLLD MAS se zaměřila především na zlepšení situace v regionu MAS Rozkvět v oblastech občanské vybavenosti, technické infrastruktury i služeb, rozvoje školství a vzdělávání, podnikání a zaměstnanosti, cestovního ruchu a lokálního turismu, ochrany kulturního a přírodního dědictví i místních tradic, rozvoje činnosti spolků, mezisektorové i regionální a mezinárodní spolupráce.

V programovém rámci PRV SCLLD MAS Rozkvět byly opakovaně vyhlášeny již 3 výzvy, žadatelé měli možnost předložit své žádosti v 6 opatřeních, a to:  Mikropodniky, Zpracování zemědělských produktů, Zemědělské podniky, Lesnické technologie, Krátké obchodní řetězce a Cestovní ruch. Již byly vybrány projekty, které mohou vyčerpat celkovou dotaci přes 22 milionů korun, zájem o dotace byl především mezi zemědělci a ovocnáři. Další výzva PRV bude MAS Rozkvět zveřejněna počátkem roku 2019.

V programovém rámci OPZ SCLLD MAS Rozkvět vyhlášeny výzvy ve všech 3 opatření - Sociální služby a sociální začleňování, Prorodinná opatření a mimoškolní aktivity a Zaměstnanost v místě. Doposud byly podpořeny projekty za více než 6,5 milionů korun neinvestiční dotace, v současnosti jsou vybírány projekty za dalších cca 5 mil. Kč.

Programový rámec IROP SCLLD MAS Rozkvět podporuje 4 opatření – Sociální služby, Školství, Prorodinné služby a Památky. Doposud bylo rozděleno téměř 15 milionů dotace, což je přibližně polovina celkové alokace dotací, v současnosti je otevřena výzva na podporu investic do sociálních služeb a komunitních center, pro rok 2019 je plánována výzva pro oblast Školství.

Součástí realizace SCLLD MAS Rozkvět je také tzv. animace území, takže se s pracovnicemi MAS můžete průběžně setkávat na akcích realizovaných přímo v jednotlivých obcích.

Dále pracovnice MAS konzultacemi a praktickou podporou při zpracování projektových žádostí pomohly školám v zájmovém území MAS k získání a administraci dotací z tzv. šablon v celkové výši cca 15 mil. Kč, pro následující období jsou připravovány neinvestiční projektové záměry v rozsahu dalších více než 20 milionů korun.

MAS Rozkvět je také realizátorem 4letého projektu MAP II ORP České Budějovice zaměřeného na rozvoj v oblasti školství, do kterého se zapojilo již více než 100 subjektů (ZŠ, MŠ, DDM, ZUŠ, a další) v tohoto území. Jde o jeden z největších projektů tohoto typu v celé ČR, také proto byla otevřena projektová kancelář MAS přímo v Českých Budějovicích.

MAS Rozkvět zavádí aktivně principy MA21 na úrovni kategorie C*, ve své kategorii (MAS) jsme získali nejvyšší úroveň hodnocení. V březnu 2018 proběhlo další Fórum Zdravé MAS, ze kterého vyšly mj. jako priority organizace kulturních akcí nebo rozšiřování poskytování sociálních služeb. 

Více informací mohou o činnosti MAS Rozkvět mohou zájemci nalézt na webových stránkách www.masrozkvet.cz . Srdečně také zveme na stánek MAS na Slavnostech plodů 2018.

 Akce s článkem
Podobné články