Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Přihlášení
Email:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Nová registrace
Zapomenuté heslo
Email:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Informace z úřadu - červenec 2017

Autor: Vladimíra Račáková, tajemnice | Datum: 3.7.2017 - 00:00 | Zhlédnuto: 3356x

Informace z úřadu se věnují činnostem sociálního odboru MěÚ


Informace z úřadu - červenec 2017

Sociální odbor

Členění:

  • Vedoucí odboru 1 (vykonává sociální práci odboru – úvazek 0,7 a práci sociálního pracovníka pro pečovatelskou službu – úvazek 0,3)
  • Referentka 1

Činnost:

  • Odbor zabezpečuje agendu sociální práce a zabývá se poskytováním sociální pomoci osobám různých cílových skupin, jako např. osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby
  • oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí
  • osoby s různým stupněm omezení způsobilosti k právním úkonům
  • osoby ohrožené sociálním vyloučením
  • osoby ohrožené rizikovým způsobem života
  • osoby, které ztratily přístřeší, nebo se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení
  • osoby nezaměstnané a osoby s materiálními problémy /jednotlivci, rodiny s dětmi …./

Realizuje sociální práci, vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob, zajišťuje krizovou, potravinovou a věcnou pomoc. Dále pracovnice odboru aktivně vyhledávají osoby v jejich přirozením prostředí, které jsou ohroženy hmotnou nouzí nebo se již v hmotné nouzi nacházejí, zde postupují podle zákona č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Prostřednictvím sociální práce odbor klientům zajišťuje zejména:

pomoc při uplatnění práv a zákonných nároků, pomoc při hledání zaměstnání, podporu, základní a odborné sociální poradenství, doprovázení klienta, dohled nad klientem, zajištění náhradního bydlení nebo ubytování, případně umístění v ústavní péči, zajištění a poskytování věcné a potravinové pomoci, navázání kontaktu s poskytovatelem další pomoci, spolupracuje s jinými státními, samosprávnými či neziskovými institucemi a dalšími navazujícími organizacemi a úřady, službami nebo odborníky při řešení životní situace klienta, zajišťuje pomoc při jednání s věřiteli.

Průběžně provádí místní šetření a depistážní činnost. Vypracovává podkladové zprávy pro další instituce. Dodržuje etické zásady, ustanovení zákona o ochraně osobních údajů, interní předpisy, pokyny a všechna další opatření, která byla přijata z důvodu zajištění ochrany osobních údajů. Nakládá s osobními údaji klientů a je oprávněn je používat v souvislosti s výkonem svojí pracovní činnosti. Veškeré informace o provedené sociální práci s klientem, situační intervence se evidují do „Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka “ v Jednotném informačním systému, dále je vedena spisová dokumentace a evaluace.

>

Uvedené činnosti vykonává odbor i pro ostatní obce, tj. pro Rožmberk nad Vltavou, Malšín, Loučovice, Lipno nad Vltavou a Přední Výtoň.

Odbor zpracovává údaje pro souhrnné statistiky sociální práce a pečovatelské služby a podává žádosti o dotace, případně granty. Podílí se na komunitním plánování a preventivní činnosti.

V případě vzniku povinnosti vykonává funkci opatrovníka.

Telekontaktní tísňovou péči zajišťuje odbor formou pohotovostí, kterou vykonává 1 pracovník na základě dohody o provedení práce.

 

Statistika činnosti sociální práce

 

Název úkonu, činnosti

Počet

Jednorázoví klienti (rodiny)

111

Dlouhodobí klienti (rodiny)

73

Intervence

1256

Celková doba intervencí

363 hod.

Počet spolupracujících organizací

19

Ustanovení zvláštního příjemce dávek sociálního zabezpečení

0

Opatrovnictví

0

Klienti telekontaktní péče

4

Odbor kromě sociální práce koordinuje a zajišťuje pečovatelskou službu prostřednictvím 4 pečovatelek a vede spisovou dokumentaci. V roce 2016 došlo k navýšení počtu pečovatelek o jednu pečovatelku, a to z důvodu nárůstu počtu klientů a poskytovaných úkonů.

Vede pořadník pro přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou a zároveň vedoucí odboru je pověřena Radou města přidělováním těchto bytů se souhlasem MěÚ Český Krumlov. V roce 2016 i nadále odbor realizuje aktivizační činnosti v domě s pečovatelskou službou, jejíž výsledky je možné shlédnout na pravidelných výstavách. K výkonu této činnosti zajišťuje a využívá také sponzorské dary. V rámci aktivizačních činností senioři v DPS pečují o květinové záhony a květinovou výzdobu oken a pergoly. Již druhý rok po sobě se umístili na 1. místě v soutěži pořádané městem.

Ve spolupráci se společností ICOS Český Krumlov, o.p.s. byla v kanceláři Domu s pečovatelskou službou zřízena bezplatná právní poradna, která má otevírací dobu každý lichý týden v úterý od 8 – 11 a od 12 – 15 h.

V rámci prevence zajišťuje odbor pořádání přednášek a dále zajišťuje propagaci sociální práce a dostupných sociálních služeb mezi cílovou skupinou.

 

Statistika činnosti pečovatelské služby

 

Název úkonu, činnosti

Počet

Přidělení bytů v Domě s pečovatelskou službou

2

Klienty pečovatelské služby

74

Výkon pečovatelské služby

4764 hod.

Rozvezené obědy

9269

Vyprané a vyžehlené prádlo

305 kg

 Kromě dotace ve výši 818 800,-Kč na pečovatelskou službu jsme za poskytování služeb od klientů získali 172 000,-Kč. Celkové výdaje na pečovatelskou činnost byly ve výši 1 134 756,-Kč.

Statistika ostatní činnosti

Název úkonu, činnosti

Počet

Pořádání přednášek pro seniory

4

Výstava seniorských prací

2

Aktivizační činnost

260

Příspěvky do zpravodaje

13

Předložené materiály do RM a ZM

6Akce s článkem
Podobné články