Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Přihlášení
Email:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Nová registrace
Zapomenuté heslo
Email:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Investice, opravy a rekonstrukce

Autor: Milan Zálešák, starosta | Datum: 4.7.2017 - 00:00 | Zhlédnuto: 3546x

Naplánované investice, opravy a rekonstrukce se postupně realizují.


Investice, opravy a rekonstrukce

Při schvalování rozpočtu na letošní rok jsem poukazoval na to, že objem finančních prostředků na investice, opravy a rekonstrukce městského majetku jsou historicky nejvyšší a realizace vytýčených cílů bude vyžadovat zvýšené pracovní nasazení všech zaměstnanců úřadu a iniciativní zapojení všech volených funkcionářů.

Jak se nám daří naplňovat naše cíle nechám na vašem zvážení

Koncem loňského roku byla městu od zhotovitele předána akce „Vyšší Brod – odkanalizování lokality Těchoraz (2. etapa)“. Drobné nedodělky byly po dohodě se zhotovitelem odstraněny po zlepšení klimatických podmínek a 30. 5. 2017 byl vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby. O kolaudaci stavby požádalo město již 2.1.2017.

V rámci této etapy se podařilo vybudovat kanalizační řád v celé lokalitě Těchoraz. Oproti původnímu projektu a na základě dohody s provozovatelem vodovodů a kanalizací firmou Čevak a.s., realizační firmou POstavPO s.r.o. a vstřícného jednání s obyvateli objektů čp. 26, 27, 33, a 34 se podařilo kanalizační řad ještě rozšířit. Postupně se na kanalizační řád připojily i další objekty a firmy působící v této lokalitě.

Dle harmonogramu probíhaly práce na další důležité stavbě v místní části Studánky. Firma Ekomonitor s.r.o. Chrudim dokončila dílo „Vyšší Brod, Studánky – intenzifikace ČOV“, které zahrnovalo značné stavební úpravy na samotném objektu ČOV, výměně nátokového a odtokového potrubí, a hlavně kompletní výměnu elektro části, technologie a strojního vybavení.

V současné době probíhají práce na oplocení celého areálu a povrchových úpravách okolního terénu. Intenzifikace ČOV byla nutným předpokladem k dalšímu rozvoji této místní části. Značnou část nákladů ve výši 1 742 000,- Kč pokryla dotace z ministerstva zemědělství. Z rozpočtu JčK jsme obdrželi 349 000,- Kč a zbývající finanční prostředky do výše 3 485 000,- Kč pokrylo město ze svého rozpočtu.

Největší investiční akce letošního roku pod názvem „ZTV Vyšší Brod – Pod vodojemem“ zdárně pokračuje a do konce měsíce listopadu se naši stavebníci dočkají 14 nových zasíťovaných stavebních parcel. Stavba zahrnuje celkem 8 stavebních objektů. (01 – komunikace a chodníky, 02 – kanalizace a přípojky, 03 – vodovod, přeložka vodovodu a přípojky, 04 - STL plynovod a přípojky, 05 – Kabelové rozvody veřejného osvětlení, 06 – Kabelový rozvod NN, 07 síť elektronických komunikací a objekt 08 -opěrná zeď. Celkové náklady stavby včetně DPH by se měly pohybovat na částce kolem 14 500 000,- Kč.

Na další důležitou výzvu muselo město neprodleně reagovat po sdělení SÚS Jihočeského kraje. SÚS JčK sdělila městu termín realizace dlouhodobého záměru rekonstrukce komunikace II/163 v úseku Herbertov – Vyšší Brod. V úseku od odbočky k řadovým garážím v Kaplické ulici až k objektu č.p. 120 pod klášterním rybníkem dojde v podzimních měsících k celkové rekonstrukci vozovky včetně podkladních vrstev.

Vzhledem k tomu, že v průběhu této rekonstrukce by mohlo dojít k poškození a častým poruchám na starém litinovém vodovodním řádu přistoupilo město společně s provozovatelem firmou Čevak a.s.

k výměně tohoto potrubí. Na rekonstrukci vozovky obdržela SÚS JčK prostředky z EU. Zásah do nových povrchů vozovky v případě poruchy na vodovodním řádu by nebyl u v průběhu následujících 5 let jednoduchý. Stav vodovodního řádu v Kaplické ulici byl již havarijní i vzhledem k dopravní zatíženosti.

I na tomto místě musím opětovně poděkovat provozovateli vodovodů a kanalizací společnosti Čevak a.s. za pracovní nasazení. Ve značně zkráceném termínu se podařilo vyměnit 300 m původního padesát let starého litinového potrubí, které bylo na hranici své životnosti.