Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Přihlášení
Email:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Nová registrace
Zapomenuté heslo
Email:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Zastupitelé hodnotí svou práci 4

Autor: redakce | Datum: 3.6.2018 - 00:00 | Zhlédnuto: 2295x

Každý měsíc od března do července 2018 postupně vychází vlastní hodnocení jednotlivých zastupitelů (tentokrát Kus, Maštalířová a Zálešák, ve kterých se budou ohlížet za svou čtyřletou prací. Svou osobní práci budou hodnotit na základě odpovědí na tři jednoduché otázky


Zastupitelé hodnotí svou práci 4

1/ Čemu jste se konkrétně při výkonu funkce věnoval/a?

2/ Co se Vám osobně podařilo?

3/ Co se naopak nepovedlo a vidíte to jako svůj dluh?

web-kus
ing. Lukáš Kus
KDU-ČSL

1. Během svého prvního období mezi členy zastupitelstva města jsem se nejprve snažil pochytit jak celý systém funguje. Což se může někomu jevit jako banální záležitost, ale není to jen o tzv. zvedání rukou. Poté jsem se snažil aktivně zapojovat problematiky jednotlivých bodů jednání. Rovněž jsem působil jako člen komise životního prostředí, kde se při pravidelných setkáních převážně rozhodovalo o ochraně či kácení dřevin v intravilánu města. Též organizace a vyhodnocení soutěže Zahrada a okno roku.

2. Jako největší přínos pro město považuji schválení projektů za desítky milionů. Některé se povedlo již zrealizovat např. odkanalizování lokality Těchoraz, Studánky – intenzifikace ČOV, ZTV Pod vodojemem, výstavba nových parkovacích míst, rekonstrukce radnice a kašny apod. Jiné veliké akce nás teprve čekají – multifunkční sportoviště za kabinami, napojení cyklostezek směrem Lipno a Rožmberk nad Vltavou, multifunkční sál místo kina apod. Je vidět, že město se nachází v době své další renesance, aniž by se výrazně zadlužovalo a to je pro mě velikým úspěchem. Tímto výčtem si ovšem nepřisuzuji největší zásluhy, které na daných projektech a akcích má pan starosta a jeho pracovní tým, jenž za sebou nechal obrovský kus práce.

3. Podívám-li se na předvolební program jsem s výsledky spokojen, snad jako svůj dluh občanům a městu vidím neuskutečnění realizace venkovního koupaliště, které mnozí z nás musí nahrazovat cestou do Bad Leonfeldenu či jinam.

web-mastalirova
Eva Maštalířová
Sdružení nezávislých kandidátů a politického hnutí STAN

1. V tomto volebním období zastávám funkci neuvolněné místostarostky. Mimo povinností mi daných zákonem řeším některé úkoly, které v našem městě již tradičně místostarosta vykonává. Např. vyřizování agendy ohledně jednání rady města a zastupitelstva města; zastupování města při zajišťování stanovisek města při stavebních řízeních; zařizuji pojištění města, vč. vyřizování pojistných událostí. Zajišťuji přípravu, zpracování podkladů a vyúčtování dotací z Programu regenerace Městské památkové zóny.

2. Co jsem pomáhala prosadit a povedlo se:

- podařily se první kroky pro realizaci naší etapy cyklostezky z Loučovic po Zlatou Korunu;

- z programu regenerace Městské památkové zóny se součinností Města Vyšší Brod s Cisterciáckým klášterem podařilo v posledním roce získat dotaci v několikanásobné výši, než tomu bylo v letech minulých. Např. v r. 2017 to bylo 1.610.000,- Kč, které město a klášter využili z dotace na opravu památek na území města.

- podpora Českého ostrovního domu, projektu, o jehož realizaci usiluje p. Podruh. ZM podpořilo tento projekt souhlasem s realizací přístupové cesty, tak snad je vše na dobré cestě

- koupě domu č. p. 200, což je první krok k tomu dát vždy pod jednu střechu Mateřskou školu, ZUŠ a některé odbory města;

- vytvoření aktivizační místnosti v DPS ze skladovacích prostor

3. Město se stalo členem Turistického spolku Lipensko. V něm vidím velký potenciál pro rozvoj města, jeho propagaci a turistický ruch. Bohužel se dosud nepodařilo prosadit zapojení podnikatelských subjektů z města do tohoto spolku, aby mohly výhody členství využívat.

web-zalesak
ing. Milan Zálešák
Sdružení nezávislých kandidátů a politického hnutí STAN

1. Jelikož starosta zastřešuje veškeré činnosti, je problematické vybrat jen konkrétnosti. Mou prioritou bylo zajistit rozvoj města při finanční stabilitě. Odpovědně sledovat vývoj jeho financí a na základě kompromisů realizovat jen to, na co jsou zajištěny finanční prostředky a město nezadlužovat. Snažil jsem se nepodléhat populistickým individuálním záměrům, ale naopak prosazovat záměry zlepšující život celého města a místních částí.

2. Většina projektů vzniká za spolupráce zastupitelů a úřadu. Někdy jde o několikaletou práci a čekání na vhodného partnera či dotaci. Hodně energie jsem věnoval např. odkanalizování, obnově komunikací a veřejného osvětlení ve městě i jeho částech, rekonstrukci ČOV ve Studánkách a výstavbě ZTV. Nyní pracuji na rekonstrukci průtahu směr Lipno a pravé strany náměstí či na PD Těchorazské návsi a přestavby MěÚ. Podařil se chodník u ZŠ. Těší mě i rozvoj soc. služeb a pečovatelské služby, např. bezplatná právní poradna, tísňová linka pro seniory či investice do DPS. Byly zajištěny nemalé prostředky na objekty a nákup techniky hasičů nebo na záchranu památek a pomoc při obnově NKP - Cisterciáckého kláštera. Zlepšila se informovanost pro občany. Zajistil jsem dlouholetého sponzora Memoriálu A. Straky. Zdárně jsem dojednal s církví bezúplatný převod pozemků. Osobně si hodně cením, že se mi podařilo zajistit novou dětskou lékařku. O dalším rozšíření zdravotnických služeb intenzivně jednám.

3. Hodně mě trápí smuteční síň, nyní se po vydání nového ÚP již připravená stavba nové snad podaří. Neschválený nový ÚP zamezil i stavbě hřiště ve Studánkách. Čeká nás další obnova komunikací a bytového fondu.