Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Přihlášení
Email:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Nová registrace
Zapomenuté heslo
Email:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Zastupitelé hodnotí svou práci 5

Autor: redakce | Datum: 3.7.2018 - 00:00 | Zhlédnuto: 2314x

Každý měsíc od března do července 2018 postupně vychází vlastní hodnocení jednotlivých zastupitelů (tentokrát Marek, Kovačík, Voráčková), ve kterých se budou ohlížet za svou čtyřletou prací. Svou osobní práci budou hodnotit na základě odpovědí na tři jednoduché otázky.


Zastupitelé hodnotí svou práci 5

1/ Čemu jste se konkrétně při výkonu funkce věnoval/a?

2/ Co se Vám osobně podařilo?

3/ Co se naopak nepovedlo a vidíte to jako svůj dluh?

web-marek
Jaroslav Marek
Sdružení nezávislých kandidátů Perspektiva 2014

1. Ve funkci radního a zastupitele jsem se vždy snaži, aby rozpočet Města na tom byl o mnoh lépe. Konkrétně jsme se společně podíleli na změně organizační struktury městských lesů. Výsledkem jsou výrazně vyšší výnosy do městského ropočtu, přičemž tyto peníze jsou použity ke zlepšení života občanů ve Vyšším Brodě.

2. Díky osobním vztahům s dr. Bencem se mi jej podařilo přesvědčit, aby posílil lékařskou péči ve městě. Situace se nakonec vyvinula tak, že po odchodu Dr. Brudnové jsem s kolegy z Rady města vyjednal možnost přeregistrování pacientů do péče tohto prkatického lékaře. Tento přibral další administrativní sílu do nově zřízené roecepce v zájmu rychlejšího odbavení pacientů. Mezi další již spoečené úspěchy považuji shodu na začlenění organizační struktury Městských lesů a výroby tepla a to ku prospěchu občanů města, jako např. nižší ceny tepla atd. Jsem rád, že jako zastupitelé shodně uvažujeme o přestavbě městského úřadu za účelem seskupení všech zaměstnanců do jednoho objektu a přístavby nové části, která bude primárně určena občanům (nová knihovna, obřadní místnost). Zároveň jednáme o možnosti přestavby kina na nové multifunkční kulturní zařízení.

3. Některé akce, ač na ně byly finanční prostředky, se nepodařily uskutečnit. Konkrétně mně nejvíce vadí, že plánovaná výstavba smuteční síně ztroskotala na rozhodnutí architekta, který nerespektoval stanovisko zastupitelstva na změnu územního plánu. Svoji práci ani přes smulvní vztah neodvedl! Bohužel právě tato změna podmiňovala vydání stavebního povolení k možnému zahájení výstavby. 

web-kovacik
Josef Kovačík
Sdružení nezávislých kandidátů a politického hnutí STAN

1. V období mandátu zastupitele jsem vykonával funkci člena Rady města a předsedy Komise pro sport a zájmovou činnost. Komise koordinovala větší sportovní akce ve městě – memoriály, mezinárodní fotbalové turnaje apod. Předkládali jsme rovněž návrhy zastupitelstvu pro individuální dotace spolkům a zájmovým oddílům. Jako radní jsem spoluzodpovědný za rozhodnutí, která patřila do pravomocí rady města. Byl jsem zastáncem zejména sociálních rozhodnutí ve prospěch občanů.

2. Za osobní počin považuji, že se mi podařilo prosadit snížení prodejní ceny parcel pro individuální výstavbu rodinných domů, dále prosadit zapracování několika parcel pro rodinné domy do nově tvořícího územního plánu a iniciovat a prosadit zadání projektové dokumentace pro rekonstrukci kabin fotbalového klubu Dynamo.

3. Určitě není dobře pozdržení výstavby smuteční síně. Je to palčivá otázka, a mrzí mne, že se jí nepodařilo přes veškerou snahu prosadit v tomto funkčním období v důsledku nedokončeného územního plánu. To jsem osobně ovlivnit nemohl. Realizaci této stavby jsem vždy považoval za jednu z priorit pro zajištění důstojného prostředí.Nepodařilo se zrealizovat rekonstrukci kabin fotbalového klubu Dynamo, jak jsme slíbili v tomto volebním období. Proti schválení rekonstrukce bohužel hlasovalo pět zastupitelů z mé kandidátky. Nechci ale končit neúspěchy. Pevně totiž věřím, že co se dosud nepovedlo, zrealizujeme v nejbližší době.

web-vorackova
Heike Voráčková
Sdružení nezávislých kandidátů a politického hnutí STAN

1. Při výkonu funkce jsem pracovala jako řadový zastupitel, dále jako předseda finančního výboru a jako člen pracovní skupiny pro schválení účetní závěrky. Práci zastupitele vnímám jako kolektivní činnost, na které se svou měrou spolupodílím. Za finanční výbor jsem zpracovala rozpočtové výhledy pro roky 2014 – 2020, dále s kolegyněmi z FO každoročně rozpočet Města Vyšší Brod a rozpočtová opatření. Pravidelně hodnotím plnění rozpočtu Města. Provádím kontroly, týkající se hospodaření města nebo činnosti MěÚ.

2. Za svůj osobní úspěch považuji vyčlenění financí na vybudování dětského hřiště a dále realizaci mé myšlenky vybudovat chodník u školy (děkuji všem, kteří ji uvedli v život). Na přání spoluobčanů podávám podněty zastupitelstvu či městskému úřadu, např. umístění kontejnerů na tříděný odpad v České ulici, výstavbu parkovacích stání, požadavky na nový kamerový bod, údržbu zeleně, konkrétní požadavky na nový územní plán, opravu komunikace apod.

3. Co se nepovedlo? Mrzí mne pomalost procesů ve veřejné správě, díky které např. dosud nestojí smuteční síň, nemáme dostatek parkovišť... Chtěla bych, aby se podařila přestavba kina na „kulturní dům“, aby se zvelebil park na náměstí a v rámci možností i klášterní zahrada. Chtěla bych další hřiště, nové byty a chodník do Studánek. Chtěla bych, aby se tu dobře vedlo podnikatelům a firmám a ti dávali práci našim lidem. Chtěla bych, aby příští zastupitelé pracovali v zájmu občanů pro naše město a pokračovali v projektech, které jsme nestihli dokončit.