Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Přihlášení
Email:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Nová registrace
Zapomenuté heslo
Email:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Zprávy z rady 05/2020

Autor: Jan Straka, místostarosta | Datum: 13.5.2020 - 00:00 | Zhlédnuto: 2413x

Rada města se ještě během dubna scházela operativně na mimořádných zasedáních spojených s řešením situace spojené s nouzovým stavem a navazujícími vládními opatřeními. Na konci dubna už ale proběhlo i řádné zasedání, na kterém již RM mohla řešit i běžné záležitosti a vyřizovat žádosti.


Zprávy z rady 05/2020

Rada schválila prodloužení splatnosti nájmů

Kromě již řešených opatření, jako byla dovážka obědů, zajištění nákupů pro seniory nebo pro občany, kteří by potřebovali pomoc při karanténě, se rada v dubnu zaměřila na nájemníky v bytových domech a v nebytových prostorech města. Vzhledem k tomu, že se někteří obyvatelé mohli díky výpadku příjmů dostat do problémů s platbou nájmů za byty, RM umožnila podání žádosti na prodloužení splatnosti za měsíce duben, květen a červen o tři měsíce. Zaměřila se i na podnikatele zasažené vládními opatřeními a možnost prodloužení splatnosti schválila i u nebytových prostor, aby se nikdo zbytečně nedostal do dluhové pasti a mohl si okamžitě ulevit o některých výdajů. Následně si rada nechala prověřit výše nájmů a na základě toho odpustila platby za zmíněné období dotčeným podnikatelům, u kterých tak mohla učinit. RM totiž může v tomto případě rozhodovat pouze o částkách do výše 20 tisíc korun. Podnikatelům, u kterých výše odpuštěných nájmů přesáhla tuto částku, RM doporučila zastupitelstvu nájem také odpustit. V této záležitosti zastupitelstvo rozhodlo až po uzávěrce zpravodaje.

Snížení energetické náročnosti bytového domu

Ještě před vypuknutím všech omezení proběhlo elektronické výběrové řízení veřejné zakázky na „zatelplení“ panelového domu v ulici Míru (č. p. 263). O tuto veřejnou zakázku projevilo zájem pět společností, který se svými nabídkami přihlásili do výběrového řízení. Nejvhodnější nabídku podala firma EUbuillding, která výběrové řízení vyhrála s cenou něco málo přes 2.900.000 bez DPH. Uzavření smlouvy o dílo RM schválila 1. dubna, nyní již oprava domu probíhá. Bude zateplena fasáda, střecha a revitalizovány vnitřní prostory. Město na tuto akci žádalo o dotaci a již obdrželo rozhodnutí o přidělení dotace ve výši 2.200.000,- Kč.

Vyřízení žádostí a projekt opravy lávky pod klášterem

Během nouzového stavu se RM zatím nemohla věnovat různým žádostem a prosila žadatele o trpělivost. Všechny žádosti  došlé během tohoto období, které ji přísluší, projednala rada na svém zasedání 15. dubna. Byly to především žádosti o souhlasy se stavbou (např. vybudování přípojek kanalizace v Zahradní ulici, souhlasy se stavbou apod.). Mezi důležité rozhodnutí patří také doporučení pro zastupitelstvo, aby schválilo dotační program města na vybudování domovních ČOV v místních částech, kde není vybudována kanalizace. Rada také vydala souhlas se záměrem akce  opravy lávky s barokními sochami pod klášterem. Jednalo se o souhlas pro zahájení stavebního řízení. Projekt opravy lávky již RM a komise pro místní rozvoj projednávala během loňského roku a pracovalo se na finálním návrhu i ve spolupráci s orgány památkové péče. Lávka by měla dostat historizující podobu, tak aby co nejvíce odpovídala původnímu charakteru, jak je zachycen na dobových fotografiích.

 

Ve fotogalerii si můžete prohlédnout historickou podobu lávky pod klášterem a právě opravovaný bytový dům.