Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Přihlášení
Email:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Nová registrace
Zapomenuté heslo
Email:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Informace pro kandidující subjekty


Základní informace pro kandidující subjekty se vzory potřebných dokumentů.


Prezident České republiky vyhlásil volby do zastupitelstev obcí a stanovil dny jejich konání na pátek 5. října 2018 a sobotu 6.října 2018.

Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí se podávají registračnímu úřadu, který sídlí na Městském úřadě Vyšší Brod, ul. Míru 250, 382 73 Vyšší Brod (ID DS: 7tnbs9d), a to nejpozději do 31.07.2018 do 16:00 hodin. Je-li kandidátní listina doručována poštou, rozhodující je den jejího doručení příslušnému registračnímu úřadu, nikoliv jejího podání u provozovatele poštovních služeb. Přehled obcí, které podávají kandidátní listiny pověřenému úřadu Vyšší Brod je uveřejněn i na úřední desce.

Registrační úřad potvrdí podání kandidátní listiny zmocněnci volební strany nebo nezávislému kandidátu. V době od 31.07.2018 do 06.08.2018 do 16.00 hodin mohou volební strany doplňovat další kandidáty na kandidátních listinách nebo měnit jejich pořadí.

Každá volební strana může podat pro volby do téhož zastupitelstva obce pouze 1 kandidátní listinu.

Nemá-li kandidátní listina náležitosti podle § 22 nebo obsahuje-li nesprávné údaje nebo není-li k ní připojena petice, popřípadě petice neobsahuje potřebný počet podpisů, vyzve registrační úřad písemně prostřednictvím zmocněnce volební stranu nebo nezávislého kandidáta nejpozději 58 dnů přede dnem voleb, tj. do 08.08.2018, aby závady odstranil ve lhůtě do 53 dnů přede dnem voleb, tj. do 13.08.2018. Ve stejné lhůtě může vady na kandidátní listině odstranit zmocněnec volební strany nebo nezávislý kandidát i bez výzvy registračního úřadu.

V obcích, kde se má volit 8 a více členů zastupitelstva obce, může volební strana uvést na kandidátní listině nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce. V obcích, kde se má volit 7 a méně členů zastupitelstva obce, může volební strana uvést na kandidátní listině nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce zvýšený o 1/3 a zaokrouhlený na celé číslo dolů.

Potřebné počty podpisů voličů na peticích, které musí připojit nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů ke kandidátní listině naleznete na úřední desce.

V případě jakýchkoliv dotazů ve věci podávání kandidátních listin je možné kontaktovat registrační úřad na tel. číslech 380 746 305, 720 367 636

Odkazy:

Informace k podání kandidátních listin

Veřejná vyhláška - potřebný počet podpisů na peticích nezávislých

Vzor KL č. 1 – politická strana

Vzor KL č. 2 – politické hnutí

Vzor KL č. 3 – koalice politických stran

Vzor KL č. 4 – koalice politické strany a politického hnutí

Vzor KL č. 5 – koalice politických hnutí

Vzor KL č. 6 – nezávislí kandidát

Vzor KL č. 7 – sdružení nezávislých kandidátů

Vzor KL č. 8 – sdružení politických stran a nezávislých kandidátů

Vzor KL č. 9 – sdružení politických hnutí a nezávislých kandidátů

Vzor KL č. 10 – sdružení politických stran, politických hnutí a nezávislých kandidátů

Vzor č. 11 – Prohlášení kandidáta

Vzor č. 12 - Petice


Záležitost řeší

Mgr. Vladimíra Račáková

Tajemnice
380 746 305, 720 367 636
tajemnik@mestovyssibrod.cz