Návrh nového územního plánu


Návrh územního plánu Vyšší Brod pro nové veřejné projednání s promítnutím pokynů k úpravě.


Návrh nového územního plánu Vyšší Brod

Nový územní plán s promítnutím pokynů k úpravě

Veřejnou vyhláškou doručuje MěÚ Vyšší Brod návrh územního plánu Vyšší Brod pro nové veřejné projednání s promítnutím pokynů k úpravě schválených usnesením Zastupitelstva města Vyšší Brod ze dne 24. 4. 2018 pod č. usn 2018.29.10.1

Zároveň tímto oznamuje, že nové veřejné projednání návrhu územního plánu Vyšší Brod dle §54 odst. 3 a § 52 stavebního zákona proběhne

ve čtvrtek 12. 7. 2018 od 17:00 hod. v sále městského kina.


Dokumenty - textová část a mapy návrhu nového územního plánu pro nové veřejné projednání
VVURÚ_kap. C-F.pdf
(pdf, 1.2 MB)