SMS informace pro občany


SMS informace pro občany města. Více informací zde.

 

Aktuality


 12.06.2017
Obnova dětského hřiště - setkání se...
 09.06.2017
Od 12. 6. uzavřeno dětské hřiště
 02.06.2017
Vyšebrodská Holinkiáda 4. 6.
 29.05.2017
Kontejnery na velkoobjemový a nebzpeč....
 13.05.2017
Start Czech-Australian-USA Pony Expressu...

Seznam kontaktů


Zastupitelstvo
Funkce / náplň a jménoEmailTelefonMobil. telefon
Starosta - Ing. Milan Zálešákstarosta(z)mestovyssibr...380 746 650724 190 333
Místostarosta - Eva Maštalířovámistostarosta(z)mestovy...725 483 043
Zastupitel - Heike Voráčkováhvucto(z)seznam.cz606 641 760
Zastupitel - Ing. Jan Grofekjangrofek(z)email.cz734 241 179
Zastupitel - Ing. Lukáš Kuskus.l(z)seznam.cz602 361 010
Zastupitel - Jaroslav Marekinfo(z)taxivyssibrod.cz723 698 009
Zastupitel - Josef Kovačíkmajorpepa(z)seznam.cz724 831 077
Zastupitel - JUDr. Luboš Dvořákmaruska.rezacova(z)emai...727 884 755
Zastupitel - Mag. phil. Jiří Franc jirifranc.sbg(z)gmail.com728 878 175
Zastupitel - Mgr. Ing. Jindřich Hanzlíček DiS.prooptik(z)seznam.cz603 174 080
Zastupitel - MVDr. Tomáš Jaroš t.jaros(z)email.cz380 746 104 605 855 977
Zastupitel - Richard Hurda ml.hurdi(z)seznam.cz774 082 780
Zastupitel - Robert Ouředníkrourednik(z)seznam.cz386 720 806721 701 738
Zastupitel - Rudolf Bigas info(z)brodys.cz724 850 669
Zastupitel - Vanda Kotálovákotalova.v(z)centrum.cz380 746 552720 267 334
Finanční výbor
Funkce / náplň a jménoEmailTelefonMobil. telefon
Předsedkyně - Heike Voráčkováhvucto(z)seznam.cz606 641 760
Člen - Eliška Kulíková
Člen - Ing. Dagmar Poláčková
Kontrolní výbor
Funkce / náplň a jménoEmailTelefonMobil. telefon
Předseda - Ing. Jan Grofekjangrofek(z)email.cz734 241 179
Člen - Ing. Martin Honetschläger
Člen - Jaroslav Marekinfo(z)taxivyssibrod.cz723 698 009
Člen - Pavel Baštýř
Člen - Robert Ouředníkrourednik(z)seznam.cz386 720 806721 701 738
Rada města
Funkce / náplň a jménoEmailTelefonMobil. telefon
Člen - Eva Maštalířovámistostarosta(z)mestovy...725 483 043
Člen - Ing. Milan Zálešákstarosta(z)mestovyssibr...380 746 650724 190 333
Člen - Jaroslav Marekinfo(z)taxivyssibrod.cz723 698 009
Člen - Josef Kovačíkmajorpepa(z)seznam.cz724 831 077
Člen - Mgr. Ing. Jindřich Hanzlíček DiS.prooptik(z)seznam.cz603 174 080
Komise životního prostředí
Funkce / náplň a jménoEmailTelefonMobil. telefon
Předseda - Ing. Josef Špačekzivotniprostredi2(z)mes...380 746 541724 706 473
Člen - Ing. Lukáš Kuskus.l(z)seznam.cz602 361 010
Člen - Ing. Miroslav Krahuleczivotniprostredi(z)mest...380 746 541724 347 437
Člen - Jaroslav Kotállesy(z)mestovyssibrod.cz724 524 604
Člen - Pavel Žufamel.vb.sro(z)seznam.cz380 746 600
Člen - Václav Pomije
Komise pro sport a zájmovou činnost mládeže
Funkce / náplň a jménoEmailTelefonMobil. telefon
Předseda - Josef Kovačíkmajorpepa(z)seznam.cz724 831 077
Člen - Ing. Josef Špačekzivotniprostredi2(z)mes...380 746 541724 706 473
Člen - Ing. Miroslav Krahuleczivotniprostredi(z)mest...380 746 541724 347 437
Člen - Jaroslav Jirkal
Člen - Jaroslava Trojáková
Člen - Mgr. Roman Marek
Člen - Pavel Mleziva
Přestupková komise
Funkce / náplň a jménoEmailTelefonMobil. telefon
Předseda - Mgr. Petr Maleček
Člen - Jitka Daňková
Člen - Miroslav Kozák
Komise pro místní rozvoj a cestovní ruch
Funkce / náplň a jménoEmailTelefonMobil. telefon
Předseda - Jaroslav Marekinfo(z)taxivyssibrod.cz723 698 009
Člen - Ing. Miloš Pavelec
Člen - Ing. Tibor Ďurejestavebni.odbor(z)mestov...380 746 464724 348 592
Člen - Libor Růžek ml.
Člen - Mgr. Ing. Jindřich Hanzlíček DiS.prooptik(z)seznam.cz603 174 080
Sociální a bytová komise
Funkce / náplň a jménoEmailTelefonMobil. telefon
Předseda - Ilona Nevoralová
Člen - Anna Lüftnerová
Člen - Jana Kafková
Člen - Jiří Štěpánvh(z)mestovyssibrod.cz380 746 468606 261 679
Člen - Mgr. Bc. Lenka Bártová socialni.odbor(zavinac)...380 746 613723 063 949
SPOZ
Funkce / náplň a jménoEmailTelefonMobil. telefon
Člen - Bc. Radka Francová matrika(zavinac)mestov...380 747 127724 348 591
Člen - Tamara Hanzlíčková
Člen - Vlasta Draxlerová
Předseda - PaedDr. Blanka Mikulovázsvb.mikulova(z)email.cz724 707 998
Městský úřad
Funkce / náplň a jménoEmailTelefonMobil. telefon
Starosta - Ing. Milan Zálešákstarosta(z)mestovyssibr...380 746 650724 190 333
Sekretářka - Marcela Horáčkovápodatelna(z)mestovyssib...380 746 537
Tajemník - Mgr. Vladimíra Račáková tajemnik(z)mestovyssibr...380 746 305720 367 636
Finanční odbor - vedoucí - Hana Erhartováfinance(z)mestovyssibro...380 747 129
Odbor ŽP - vedoucí - Ing. Miroslav Krahuleczivotniprostredi(z)mest...380 746 541724 347 437
Stavební odbor - vedoucí - Ing. Tibor Ďurejestavebni.odbor(z)mestov...380 746 464724 348 592
Odbor vedlejšího hosp. - vedoucí - Lenka Neubauerovávh.vedouci(z)mestovyssi...727 820 437
Matrika, evidence obyvatel - vedoucí - Bc. Radka Francová matrika(zavinac)mestov...380 747 127724 348 591
Městská policie
Funkce / náplň a jménoEmailTelefonMobil. telefon
Vedoucí strážník - Jaromír Čížekmpvyssibrod(z)seznam.cz380 746 250724 336 986
Strážník - Daniel Krob mpvyssibrod(zavinac)se...380 746 250724 336 986
Strážník - Milan Karalampvyssibrod(z)seznam.cz380 746 250724 336 986
Strážník - Roman Kozelmpvyssibrod(z)seznam.cz380 746 250724 336 986
Finanční odbor
Funkce / náplň a jménoEmailTelefonMobil. telefon
Vedoucí - Hana Erhartováfinance(z)mestovyssibro...380 747 129
Účetní - Marie Mačková mackovamarika(z)seznam...380 746 468
Účetní - Monika Sosnováuctarna(z)mestovyssibro...380 747 129
Referent daní a poplatků - Eva Procházkovápoplatky(z)mestovyssibr...380 747 113
Odbor životního prostředí
Funkce / náplň a jménoEmailTelefonMobil. telefon
Vedoucí odboru - Ing. Miroslav Krahuleczivotniprostredi(z)mest...380 746 541724 347 437
Referent - Ing. Josef Špačekzivotniprostredi2(z)mes...380 746 541724 706 473
Stavební odbor
Funkce / náplň a jménoEmailTelefonMobil. telefon
Vedoucí odboru - Ing. Tibor Ďurejestavebni.odbor(z)mestov...380 746 464724 348 592
Referent - Pavel Zvonař380 746 464
Referent - Simona Skipalová380 746 464
Odbor vedlejšího hospodářství
Funkce / náplň a jménoEmailTelefonMobil. telefon
Vedoucí odboru - Lenka Neubauerovávh.vedouci(z)mestovyssi...727 820 437
Technik - Jiří Štěpánvh(z)mestovyssibrod.cz380 746 468606 261 679
Vedlejšího hospodářství (organizační složka)
Funkce / náplň a jménoEmailTelefonMobil. telefon
Vedoucí - Lenka Neubauerovávh.vedouci(z)mestovyssi...727 820 437
Matrika a evidence obyvatel
Funkce / náplň a jménoEmailTelefonMobil. telefon
Matrikářka - Bc. Radka Francová matrika(zavinac)mestov...380 747 127724 348 591
MěKZ a infocentrum
Funkce / náplň a jménoEmailTelefonMobil. telefon
Vedoucí - Karel Trojákkultura(z)mestovyssibro...380 746 343606 435 747
Referent infocentra - Lucie Kubíčkováinfocentrum(z)mestovyss...380 746 627724 336 980
Referent cestovního ruchu - Jan Straka jstr.vb(z)gmail.com380 746 343
Pečovatelská služba
Funkce / náplň a jménoEmailTelefonMobil. telefon
Sociální pracovník - Mgr. Bc. Lenka Bártová socialni.odbor(zavinac)...380 746 613723 063 949
Pečovatelka - Eva Jungová380 746 212607 243 979
Pečovatelka - Eva Křivánková607 243 979
Pečovatelka - Lenka Dojčarová
Pečovatelka - Vlasta Račáková380 746 212
Uklízečka - Irena Dibďáková
Tísňová péče - Eliška Sosnová
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
Funkce / náplň a jménoEmailTelefonMobil. telefon
Velitel - Richard Hurda ml.hasici(z)mestovyssibrod...380 746 626725 339 345
Velitel družstva - David Maček
Velitel družstva - Karel Viktorin
Velitel družstva - Pavel Račák724 745 998
Strojník - Bohuslav Bíca723 653 269
Strojník - Jan Furik ml.
Strojník - Jan Furik st.
Strojník - Josef Hečko
Strojník - Michal Hronek
Strojník - Petr Hečko
Strojník - Richard Hurda st.
Strojník - Tomáš Dubský
Zdravotník - Eva Hurdová
Hasič - Daniel Krob mpvyssibrod(zavinac)se...380 746 250724 336 986
Hasič - Evžen Winkler ml.
Hasič - Jan Lošek
Hasič - Jan Poláček
Hasič - Ladislav Dubský
Hasič - Martin Gažák
Hasič - Pavel Horký
Hasič - Tomáš Nechyba
Hasič - Tomáš Ondrašovič
Městská knihovna
Funkce / náplň a jménoEmailTelefonMobil. telefon
Knihovnice - Romana Ouředníkováknihovna(z)mestovyssibr...380 746 611
Základní a Mateřská škola
Funkce / náplň a jménoEmailTelefonMobil. telefon
Ředitel - Mgr. Marie Novákovázsvb.novakova(z)email.cz380 746 552
Zástupkyně ředitele - Vanda Kotálovákotalova.v(z)centrum.cz380 746 552720 267 334
Výchovná poradkyně - PaedDr. Blanka Mikulovázsvb.mikulova(z)email.cz724 707 998
Vedoucí učitelka MŠ - Markéta Krutskáms.vbrod(z)seznam.cz380 746 652721 967 333
Vedoucí stravovny MŠ - Vladimíra Pubalovámsvb.jidelna(z)email.cz380 746 652770 778 907
Vedoucí stravovny ZŠ - Anna Reichensdörferovájidelna.vb(z)seznam.cz380 746 370721 120 707
MONTE Vyšší Brod s.r.o.
Funkce / náplň a jménoEmailTelefonMobil. telefon
Jednatel - Mgr. Vladimíra Račáková tajemnik(z)mestovyssibr...380 746 305720 367 636
Jednatel - Mgr. Ing. Jindřich Hanzlíček DiS.prooptik(z)seznam.cz603 174 080
Odbor sociálních věcí
Funkce / náplň a jménoEmailTelefonMobil. telefon
Sociální pracovník - Mgr. Bc. Lenka Bártová socialni.odbor(zavinac)...380 746 613723 063 949
Referentka - Marie Tomáškovásocialni.odbor(z)mestov...380 746 613
Vedoucí odboru - Mgr. Bc. Lenka Bártová socialni.odbor(zavinac)...380 746 613723 063 949
Bytové družstvo Vyšší Brod
Funkce / náplň a jménoEmailTelefonMobil. telefon
Předseda družstva - MVDr. Tomáš Jaroš t.jaros(z)email.cz380 746 104 605 855 977
Sběrný dvůr
Funkce / náplň a jménoEmailTelefonMobil. telefon
Správce - Josef Kovačíkmajorpepa(z)seznam.cz724 831 077
Správa městských lesů
Funkce / náplň a jménoEmailTelefonMobil. telefon
Vedoucí - Jaroslav Kotállesy(z)mestovyssibrod.cz724 524 604
Lesní - Tomáš Baudyšlesy(z)mestovyssibrod.cz728 820 438

Uživatelské jméno

HesloRegistrovat!
Zapomenuté heslo!
Sběrný dvůr
Nabídka práce - Engel
Engel Jobs
Infocentrum
Informační středisko
Kalendář
««  Červen  »»
PoÚtStČtSoNe
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   
DnesČlánekAkce

Vyhledávání
Interní vyhledávání


Galerie

Podnikají u nás