SMS informace pro občany


SMS informace pro občany města. Více informací zde.

 

Aktuality


 12.06.2017
Obnova dětského hřiště - setkání se...
 09.06.2017
Od 12. 6. uzavřeno dětské hřiště
 02.06.2017
Vyšebrodská Holinkiáda 4. 6.
 29.05.2017
Kontejnery na velkoobjemový a nebzpeč....
 13.05.2017
Start Czech-Australian-USA Pony Expressu...

Úsek sociálních věcí


Odbor sociálních věcí

Referentka
Blank Face
Jméno:Marie Tomášková
Telefon:380 746 613
Email:socialni.odbor(zavinac)mestovyssibrod.cz
Sociální pracovník
Blank Face
Jméno:Mgr. Bc. Lenka Bártová
Telefon:380 746 613
Mobilní tel.723 063 949
Email:socialni.odbor(zavinac)mestovyssibrod.cz
Vedoucí odboru
Blank Face
Jméno:Mgr. Bc. Lenka Bártová
Telefon:380 746 613
Mobilní tel.723 063 949
Email:socialni.odbor(zavinac)mestovyssibrod.cz

Činnost úseku sociálních věcí

 • organizace pečovatelské služby
 • depistážní činnost, vyhledávání klientů v jejich přirozeném prostředí, kteří se nacházejí v tíživé sociální situaci a nebo v hmotné nouzi
 • přímá sociální práce s klientem
 • poskytování základního sociálního poradenství
 • nepřímá sociální práce s klientem
 • terénní sociální činnost
 • propagace dostupných sociálních služeb
 • spolupodílení se na realizaci preventivních aktivit, jejichž cílem je předcházet vzniku nepříznivých životních situací klientů
 • spolupráce s příslušnou krajskou pobočkou Úřadu práce
 • spolupráce s jinými státními, samosprávnými či neziskovými institucemi, případně s jinými subjekty na úseku sociální péče
 • výkon funkce opatrovníka

Správní obvod referenta úseku sociálních věcí je vymezený územím obce Vyšší Brod.

Nejdůležitější zákony

 • Zák. č. 500/2004 správní řád v platném znění
 • Zák. č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimum v platném znění
 • Zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi v platném znění
 • Zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění
 • Zák. č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení v platném znění
 • Zák. č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů v ČR v sociálním zabezpečení v platném znění
 • Zák. č. 117/1995 Sb., o státním sociální podpoře v platném znění
 • Zák. č. 94/1963 Sb., o rodině platném znění
 • Zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění – vybraná ustanovení
 • Zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v platném znění
 • Zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení v platném znění
 • Zák. č. 155/ 1995 Sb., o důchodovém pojištění v platném znění

Informace

 • Žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky státní sociální podpory se podávají na kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu práce České republiky. Podle trvalého pobytu osoby: kontaktní pracoviště Vyšší Brod.
 • Pracovníci příslušných kontaktních pracovišť poskytnou všechny potřebné informace.

Životní a existenční minimum

Definice životního a existenčního minima

 • životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb.
 • existenční minimum je minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. Existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby invalidní ve třetím stupni a u osoby starší 68 let.

Právní úprava

 • Životní a existenční minimum je upraveno zákonem č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Částky životního a existenčního minima platné od 1.1.2012 jsou stanoveny nařízením vlády č. 409/2011 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima.

Částky životního minima platné od 1. 1. 2012 v Kč za měsíc

 • Pro jednotlivce 3 410
 • Pro první dospělou osobu v domácnosti 3 140
 • Pro druhou a další dospělou osobu v domácnosti 2 830
 • Pro nezaopatřené dítě ve věku do 6 let 1 740, 6 až 15 let 2 140, 15 až 26 let (nezaopatřené) 2 450

Životní minimum je součtem všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti.

Částka existenčního minima platná od 1. 1. 2012 v Kč za měsíc

 • Existenční minimum 2 200

Sociálně – právní ochrana dětí a náhradní rodinná péče

Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, působení směřujících k obnovení narušených funkcí rodiny. Oblast sociálně-právní ochrany dětí a náhradní rodinné péče pro oblast Vyšebrodska a Lipenska zajišťuje Městský úřad Český Krumlov – Odbor školství, sportu a mládeže, oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí zajišťuje preventivní a poradenskou činnost, kolizní opatrovnictví při soudních jednáních, spolupracuje se státními orgány, školami, školskými a zdravotnickými zařízeními aj. Oddělení sociálně-právní ochrany dětí zprostředkovává náhradní rodinnou péči (osvojení a pěstounská péče).

Kurátoři pro děti a mládež jednají s dítětem a rodiči při jeho závadovém chování, zprostředkovávají souhlasné preventivní diagnostické pobyty. Dále mají v náplni práce také přípravu a zpracování podkladů pro jednání Komise pro sociálně-právní ochranu dětí.

Ucelené informace o náhradní rodinné péči naleznete na webovém portálu občanského sdružení Paventia, o.s. Český Krumlov na www.paventia.cz. Jedná se o organizaci, která podporuje rozvoj náhradní rodinné péče a pomáhá znevýhodněním dětem a mladým lidem k jejich příznivému vývoji a dosažení kvalitního života ve společnosti.

Město Český Krumlov jakožto obec s rozšířenou působností zřizuje jako zvláštní orgán obce Komisi pro sociálně-právní ochranu dětí.

Náplň činnosti komise pro sociálně-právní ochranu dětí je stanovena zákonem č. 359/1999 Sb. (§ 38), o sociálně-právní ochraně dětí.

Více informací o sociálně-právní ochraně dětí naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky (www.mpsv.cz).

Důležité kontakty:

 • Sociálně – právní ochrana dětí: 380 766 418, 380 766 427, 380 766 411
 • Kurátor pro mládež: 380 766 426, 380 766 416

Uživatelské jméno

HesloRegistrovat!
Zapomenuté heslo!
Sběrný dvůr
Nabídka práce - Engel
Engel Jobs
Infocentrum
Informační středisko
Kalendář
««  Červen  »»
PoÚtStČtSoNe
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   
DnesČlánekAkce

Vyhledávání
Interní vyhledávání


Galerie
Dětská výtvarná dílna
Dětská výtvarná dílna
Podnikají u nás