SMS informace pro občany


SMS informace pro občany města. Více informací zde.

 

Aktuality


 12.06.2017
Obnova dětského hřiště - setkání se...
 09.06.2017
Od 12. 6. uzavřeno dětské hřiště
 02.06.2017
Vyšebrodská Holinkiáda 4. 6.
 29.05.2017
Kontejnery na velkoobjemový a nebzpeč....
 13.05.2017
Start Czech-Australian-USA Pony Expressu...

Bytové družstvo Vyšší Brod


Bytové družstvo Vyšší Brod

Předseda družstva
MVDr. Tomáš Jaroš
Jméno:MVDr. Tomáš Jaroš
Zaměstnání:Veterinární lékař
Telefon:380 746 104
Mobilní tel.605 855 977
Email:t.jaros(zavinac)email.cz

Pozvánka na členskou schůzi - 1. 12. 2014

Stanovy Bytového družstva Vyšší Brod - uvodní bodyČást I.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1
Právní postavení družstva

 1. Bytové družstvo Vyšší Brod (dále jen „bytové družstvo“) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.
 2. Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za poručení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Právní poměry družstva se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem, zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami.

Článek 2
Obchodní firma a sídlo družstva

 1. Obchodní firma družstva zní: Bytové družstvo Vyšší Brod
 2. Sídlo firmy: Míru 250, 382 73 Vyšší Brod
 3. IČ: 26057191

Článek 3
Předmět činnosti

 1. Předmětem činnosti bytového družstva je zajišťování bytových potřeb svých členů podle těchto stanov a legislativních předpisů.
 2. V rámci svého předmětu činnosti bytové družstvo zejména
  • přiděluje byty ve spoluvlastnictví bytového družstva do nájmu členům družstva (pronájem bytů)
  • poskytuje a zabezpečuje základní služby spojené s užíváním bytů a společných prostor v budovách ve spoluvlastnictví bytového družstva
  • uzavírá příslušné smlouvy týkající se majetku družstva
  • po uplynutí doby dvaceti let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí zajistí převod vlastnictví nemovitostí včetně pozemků do vlastnictví bytového družstva, které se tak stane jediným vlastníkem objektů č. p. 421, 422 a 423 spolu s pozemkovými parcelami k nim příslušejícími v ulici Pohraniční stráže ve Vyšším Brodě, k. ú. Vyšší Brod (převod bude uskutečněn na základě již existující smlouvy mezi bytovým družstvem a spoluvlastníkem shora specifikovaných nemovitostí Městem Vyšší Brod)
  • poté, co se jediným vlastníkem objektů č. p. 421, 422 a 423 spolu s pozemkovými parcelami k nim příslušejícími stane bytové družstvo, převede bytové družstvo družstevní byty do vlastnictví členů bytového družstva, kteří jsou jejich nájemci, a společné části domů včetně příslušných pozemků převede do spoluvlastnictví členů bytového družstva

Kompletní stanovy Bytového družstva Vyšší Brod naleznete zde

Uživatelské jméno

HesloRegistrovat!
Zapomenuté heslo!
Sběrný dvůr
Nabídka práce - Engel
Engel Jobs
Infocentrum
Informační středisko
Kalendář
««  Červen  »»
PoÚtStČtSoNe
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   
DnesČlánekAkce

Vyhledávání
Interní vyhledávání


Galerie
Výtvarná dílna
Výtvarná dílna
Podnikají u nás