SMS informace pro občany


SMS informace pro občany města. Více informací zde.

 

Aktuality


 12.06.2017
Obnova dětského hřiště - setkání se...
 09.06.2017
Od 12. 6. uzavřeno dětské hřiště
 02.06.2017
Vyšebrodská Holinkiáda 4. 6.
 29.05.2017
Kontejnery na velkoobjemový a nebzpeč....
 13.05.2017
Start Czech-Australian-USA Pony Expressu...
| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90-96 |


Informace
Honza | 07. 03. 2017 | Přečteno 362x | Celý text... | Informační e-mail | Vytisknout článek

AKTUÁLNÍ VIDEOZPRAVODAJ MĚSTA!

Krajský bodovací turnaj ve stolním tenisu se konal ve Vyšším Brodě. Jak byli úspěšní vyšebrodští stolní tenisté se dozvíte v první reportáži. Redakce navštívila také těžbu v městských lesích a zeptala se, jak se dařilo v minulém roce. V únoru si také děti užily maškarní bál, dospělí se naopak zaměřili na nový územní plán, jehož návrh byl veřejně projednáván na konci minulého měsíce. Podíváme se i do plánů na letošní sezonu, kterou odstartuje jízda slavného Pony Expressu startující ve Vyšším Brodě.Informace
Honza | 06. 02. 2017 | Přečteno 430x | Celý text... | Informační e-mail | Vytisknout článek

VIDEOZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ZA LEDEN 2017
Reportáže začínají na novoročním výšlapu na Maria Rast. Dále se dozvíte, jaké městské bytové domy byly opraveny v loňském roce a jaké se plánují opravit letos. Můžete navštívit i poslední "adventní koncert", přesunuté vystoupení sboru Opery Jč. divadla - Gospely a spirituály. Také jsme zjišťovali, jaká je situace ohledně hřiště u základní školy. Díky společnosti Eon mají žáci FK Dynamo Vyšší Brod nové dresy a tréninkové míče, byli jsme u jejich předání. Poslední reportáž se věnuje veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně, kde se město i letos prezentovalo v rámci stánku Turistické oblasti Lipensko

Dálší videozpravodaje jsou ke zhlédnutí na YouTube kanáluInformace
Honza | 30. 01. 2017 | Přečteno 547x | Celý text... | Informační e-mail | Vytisknout článek

V lokalitě Pod Vodojemem je možné koupit ještě dva pozemky

Na svém zasedání dne 24. ledna 2017 schválilo Zastupitelstvo města Vyšší Brod zveřejnění záměru nabídnout k odprodeji pozemky na výstavbu rodinných domků v lokalitě Pod Vodojemem.

    Jedná se o pozemky označené:
  • č. 7 o celkové výměře 954 m2
  • č.12 o celkové výměře 810 m2

Nabídky lze podávat nejpozději do 30. 4. 2017 s tím, že minimální cena je 500 Kč/m2.Informace
Honza | 29. 12. 2016 | Přečteno 454x | Celý text... | Informační e-mail | Vytisknout článek

Vážení občané Vyššího Brodu,

na počátku nadcházejícího roku 2017 bude na klasické i elektronické veřejné desce vyvěšena vyhláška oznamující místo a datum oficiálního veřejného projednání návrhu územního plánu. Musí být vyvěšena minimálně s měsíčním předstihem před vlastním veřejným jednáním, spolu s kompletním, skoro již finálním, návrhem vlastního územního plánu. Budeme tedy mít společně leden 2017 na to, abychom si územní plán stáhli do svých počítačů a doma v klidu si jej prostudovali. Anebo, Ti z Vás, kdo si s počítači právě netykají, se na něj došli na městský úřad podívat. Přesné datum veřejného projednání ještě není pevně stanoveno, ale bude to v první polovině února 2017.Informace
Honza | 29. 12. 2016 | Přečteno 325x | Celý text... | Informační e-mail | Vytisknout článek

Videozpravodaj města Vyšší Brod za prosinec 2016!

Prosincový videozpravodaj přináší reportáže především z adventních akcí. Redaktoři navštívili prodejní výstavu v Domě s pečovatelskou službou, křest CD Lakomé barky ve Vyšším Brodě, Vánoční inspiraci a předávání Betlémského světla.

<Informace
Honza | 06. 12. 2016 | Přečteno 358x | Celý text... | Informační e-mail | Vytisknout článek

Poslední Videozpravodaj města Vyšší Brod vycházející v tomto roce!

Ohlížíme se za číštěním stezek. Natáčelo se také při rozsvícení vánočního stromu, na slavnostním koncertě ZUŠ a knihovny nebo stromečky na náměstí ozdobené dětmi. Nechybí ani informace o tom, co dalšího nás čeká během adventu.Informace
Honza | 08. 11. 2016 | Přečteno 431x | Celý text... | Informační e-mail | Vytisknout článek

Dne 31. října 2016 přijel do vyšebrodského kláštera na soukromou návštěvu dr. Josef Pühringer, který zastává úřad zemského hejtmana Horního Rakouska nepřetržitě od roku 1995. Osud cisterciáckého opatství na Vltavě v českém sousedství mu ležel vždy na srdci, protože jeho kulturní odkaz považuje za významný nejenom pro náš jihočeský, ale též pro rakouský příhraniční region. Obnovu kláštera podporoval dr. Pühringer také prostřednictvím „Sdružení na podporu cisterciáckého kláštera Vyšší Brod“, které vzniklo v roce 2002.

Na nádvoří kláštera před Návštěvnickým centrem, zleva: starosta Vyššího Brodu ing. Milan Zálešák; převor P. Justin Jan Berka, OCist., administrátor opatství; zemský hejtman Horního Rakouska dr. Josef Pühringer; v popředí jednatel Sdružení na podporu cisterciáckého kláštera dr. Klaus Zerbs Pohoštění kávou v prostorách klauzury Starosta ing. Milan Zálešák předává hornorakouskému hejtmanovi sadu sklenic z českého lesního skla jako upomínku na Vyšší Brod
Autor: Jiří Franc


Informace
Honza | 01. 11. 2016 | Přečteno 376x | Celý text... | Informační e-mail | Vytisknout článek

Výšlapy jsou na Vyšebrodsku velmi oblíbené, proto se organizátoři z MěKZ rozhodli, že přidají ještě jeden podzimní. V sobotu 22. října se tak zájemci mohli projít po nepříliš známém koutu našeho regionu. Výšlap po zapomenutých krásách Herbertovského vrchu nabídl návštěvu spousty zajímavých míst.Informace
Honza | 01. 11. 2016 | Přečteno 404x | Celý text... | Informační e-mail | Vytisknout článek

Město Vyšší Brod, odbor životního prostředí upozorňuje na novou povinnost kontroly technického stavu a provozu kotlů na tuhá paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10 kW a vyšším, které slouží jako zdroje tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Tato povinnost je stanovena v § 17, odst. 1, písm. h/ zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

První kontrola, dle tohoto zákona, musí být provedena do 31. 12. 2016 a po té prováděna vždy jednou za dva kalendářní roky. Kontrolu provádí odborně způsobilá osoba, jejichž seznam dle jednotlivých výrobců zařízení je umístěn na internetových stránkách Asociace podniků topenářské techniky. Odborně způsobilá osoba pak vystaví doklad o tom, zda je anebo není stacionární zdroj instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce zařízení a zákonem a ochraně ovzduší. Tento doklad pak může být vyžadován k předložení orgánu ochrany ovzduší obce s rozšířenou působností. Případné nepředložení tohoto dokladu je přestupkem dle zákona o ochraně ovzduší, který je možné sankcionovat až do výše 20 000,- Kč.

Autor: Miroslav Krahulec


Informace
Honza | 01. 11. 2016 | Přečteno 325x | Celý text... | Informační e-mail | Vytisknout článek
Videozpravodaj města Vyšší Brod za měsíc říjen 2016

V první reportáži vás vezmeme na start velkého mezinárodního Krumlovského vodáckého maratonu. Městská knihovna si připomněla své významné výročí, 90 let od založení. V další reportáži se dozvíte, kdo vyhrál motivační soutěž Zahrada a okno roku 2016. Už posedmé se v parku sešli nadšenci, díky kterým bude na jaře park na náměstí opět o něco barevnější, proběhla u sedmá Krokusiáda. Na Vyšebrodsku jsou velmi oblíbené výšlapy po jeho krásách, ten podzimní si nenechalo ujít necelých sedmdesát turistů. V místních částech panuje čilý stavební ruch, v Těchorazi se pracuje na odkanalizování a ve Studánkách budou mít výkonnější ČOV.Informace
Honza | 17. 10. 2016 | Přečteno 427x | Celý text... | Informační e-mail | Vytisknout článek

Informace z úřadu

Stavební aktivity města v letošním roce vrcholí. Některé akce byly dokončeny, jiné probíhají a největší akce – výstavba inženýrských sítí pro výstavbu rodinných domků v lokalitě Pod vodojemem se právě zahajuje. Na některé stavby jsme získali dotace. Za přispění Jihočeského kraje jsme dokončili opravu místní komunikace Radvanov – Studánky, vybudovali bezbariérový vstup do budovy městského úřadu a upravili prostory pro techniku dobrovolných hasičů, přičemž se jednalo o následují dotační programy.Informace
Honza | 17. 10. 2016 | Přečteno 403x | Celý text... | Informační e-mail | Vytisknout článek
Videozpravodaj města Vyšší Brod

V první reportáži se ještě ohlédneme za letošními plavidly, Plavba kuriózních plavidel se letos jela už po 44. Byli jsme se podívat i na náboru FK Dynamo. Vyšebrodští hasiči se zase účastnili velkého dne s IZS na Lipně. MěKZ organizovalo výlet do Rožmberka k věži Jakobínce, která je rekonstruována středověkými technologiemi, které si na místě mohli účastníci i vyzkoušet. Ještě na začátku září se naše město prezentovalo v partnerském Havlíčkově Brodě v rámci Dnů evropského dědictví, a mělo úspěch!Informace
Honza | 10. 08. 2016 | Přečteno 487x | Celý text... | Informační e-mail | Vytisknout článek

Videozpravodaj města Vyšší Brod červenec 2016

Dynamo oslavilo v minulém měsící 70 let od svého založení, nemohli jsme u toho chybět. V rámci multižánrové série Klášterní koncerty 2016 jsme měli ve Vyšším Brodě vzácnou návštěvu, světoznámý kytarový virtuos Štěpán Rak vystoupil v gotických sklepeních kláštera. Město v minulém měsíci zveřejnilo záměr prodeje 14 nových stavebních parcel, dále město rozšířilo možnosti třídění odpadu, přibyly kontejnery na elektroodpad.

Jednu z reportáží jsme samozřejmě věnovali i vodácké turistice na Vltavě. Jaké problémy řeší městská policie a co jí v práci pomáhá? Pomalu se blíží také čas vyplutí kuriózních plavidel, letos to bude 3. 9., jak je možné se zúčastnit a co je třeba připravit, i to se dozvíte v aktuálním videozpravodaji.

Město pokračuje v péči o historické památky, letos proběhla údržba na soše sv. Jana Nepomuckého na náměstí.Informace
Honza | 12. 07. 2016 | Přečteno 599x | Celý text... | Informační e-mail | Vytisknout článek

Videozpravodaj města Vyšší Brod červen 2016

Podívejte se, co se za poslední měsíc u nás událo. Jak se vedlo dětem na Holinkiádě, kde si zkusily i bojové sporty nebo viděly zásah hasičů. Poštovní muzeum si na letošek připravilo dvě opravdu zajímavé výstavy. Nechybí ani reportáž z tradičního setkání Brodů, které se letos neslo ve znamení sportu. Už 17. ročník Memoriálu Antonína Straky pořádal Fan klub a Dynamo Vyšší Brod a jak se vedlo domácím? Poprvé do Vyššího Brod přijel Kinematograf bratří Čadíků... Jaké filmy promítal v klášterní zahradě, i to se dozvíte v aktuálním videozpravodaji.Informace
Honza | 30. 06. 2016 | Přečteno 502x | Celý text... | Informační e-mail | Vytisknout článek

Různá řemesla a profese z dob dávno minulých si mohly děti prohlédnout a vyzkoušet na vlastní kůži v sobotu 18. 6. 2016 v hamru. Odpoledne se neslo ve znamení návštěvy středověkého šenku, kde se plnily úkoly hodné každého návštěvníka krčmy. Cikánské vědmy vyvěštily z křišťálové koule nebo z kostek každému budoucnost, kat ukázal způsoby útrpného právy, švadleny pomohly s výběrem vhodného šatstva a u pirátských hrdlořezů děti hledaly poklad. Bylinkářky, provaznice, kominík a drvoštěp také předvedli ukázky svého řemesla.

Autor: SRPŠ

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90-96 |

Uživatelské jméno

HesloRegistrovat!
Zapomenuté heslo!
Sběrný dvůr
Nabídka práce - Engel
Engel Jobs
Infocentrum
Informační středisko
Kalendář
««  Červen  »»
PoÚtStČtSoNe
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   
DnesČlánekAkce

Vyhledávání
Interní vyhledávání


Galerie
Tančilo se celý večer
Tančilo se celý večer
Podnikají u nás