SMS informace pro občany


SMS informace pro občany města. Více informací zde.

 

Aktuality


 12.06.2017
Obnova dětského hřiště - setkání se...
 09.06.2017
Od 12. 6. uzavřeno dětské hřiště
 02.06.2017
Vyšebrodská Holinkiáda 4. 6.
 29.05.2017
Kontejnery na velkoobjemový a nebzpeč....
 13.05.2017
Start Czech-Australian-USA Pony Expressu...

VYŠŠÍ BROD - pokladnice kulturních a přírodních krás

Přijměte pozvání na Vyšebrodsko, do regionu četných kulturních krás, a vydejte se na cestu tam, kde má člověk přímo povinnost odpočívat a užívat si pohodu, ať se již rozhodne pro tichá zákoutí nádherné přírody, sportovní výzvy nebo fascinující starobylé památky!

VYŠŠÍ BROD byl původně trhovou vsí na obchodní stezce, vedoucí z Mühlviertlu do Čech. Jméno vzniklo pravděpodobně z označení „vysoký nebo vyšší brod“, na rozdíl od brodů, které se na Vltavě nacházely na jejím „nižším“ toku. Rožmberská vrchnost udělila tržišti důležitá privilegia v roce 1524 a o čtyři roky později získalo městečko svolení k užívání vlastní pečeti. Původní středověký ráz zástavby setřelo několik rozsáhlých požárů. Roku 1870 se Vyšší Brod dočkal povýšení na město. Oblíbenou památkou nadregionálního významu je cisterciácký klášter, založený Vokem I. z Rožmberka v roce 1259 jako rodová nekropole. V České republice patří Opatství ve Vyšším Brodě k nejlépe dochovaným řeholním areálům, pyšní se jedinečnou sbírkou středověkého umění i nejlépe zachovanou řádovou knihovnou se 70 tis. svazky. V klášterním pokladu se nachází památka, jež svým náročným provedením patří k nejpřednějším skvostům zlatnického umění 13. století, Kříž zvaný Závišův , který bývá staven na roveň Českým korunovačním klenotům a náleží bezpochyby k oněm výjimečným předmětům, jež nechávali pořídit jen nejmocnější z mocných. Cisterciáci se do Vyššího Brodu vrátili v roce 1991 a jejich mottem je „Živoucí tradice“. Kdo absolvuje v klášteře prohlídku, může zde tak nalézt v dnešní době tolik potřebné zklidnění duše. V centru města se nachází původně raně gotický farní kostel sv. Bartoloměje, který byl během staletí postupně přestavěn. Historická budova radnice zmiňovaná v 1525 je jediným zbylým domem z prostřední řady, zničené požárem v roce 1569. Zde se nacházel byt hlásného, ale i obecní vězení. Starosta zde úřadoval až do roku 1947 a dnes je zde pro Vás městské informační centrum. Žulová kašna se soškou sv. Floriána, patrona všech hasičů, z roku 1865 se nachází v horní části náměstí. V dolní části náměstí si můžete prohlédnout středověký pranýř se sochou sv. Barbory na vrcholu.

Vyšší Brod z Kraví hory - 1903 Prezident Beneš ve Vyšším Brodě - 1937 Vory na Vltavě Voraři Josef Sípal a Josef Maršálek

Kouzelná krajina jihovýchodního Pošumaví je protknuta sítí dobře značených turistických tras, naučných stezek i cyklostezek. Objevte své úchvatné výletní cíle a odneste si nezapomenutelné zážitky:

Vodopády sv. Wolfganga, takto pojmenované vyšebrodskými řeholníky, naleznete západně od Vyššího Brodu na Menší Vltavici. Jedná se o jednu z nejkrásnějších vycházek po okolí města, během které se seznámíte s typickým rázem zdejší krajiny. K vodopádům se dostanete po „Opatské stezce I.“, která vede podél uměle vybudovaného kanálu, jímž se přiváděla voda do mlýna a pivovaru cisterciáckého kláštera. Nyní slouží jako náhon pro malou vodní elektrárnu opatství. U vodopádů můžete zahlédnout ledňáčka nebo skorce vodního, vzácně se zde vyskytuje rak říční. Naučná „Opatská stezka I.“ začíná u tzv. Rožmberské brány kláštera, před níž stojí mariánský sloup Immaculaty. Obří žulová káď z roku 1664 je dokladem umu mistrů kameníků.

Poutní místo „Maria Rast“ vysvětil generální opat Leopold Wackarž dne 15. srpna 1888. Maria Rast am Stein bei Hohenfurth – Mariin odpočinek na kameni u Vyššího Brodu vzniknul z úcty k biblickému příběhu, kdy Matka Boží se svým malým synkem a s Josefem prchají do Egypta a během dlouhé poutě se několikrát zatavují, aby usedli a načerpali sil. Ke kapli a obrazárně se dostanete podél křížové cesty se 14 zastaveními, která vznikla v roce 1898 při cestě z horní části vyšebrodského náměstí (zelená turistická trasa), zrovna tak jako po Opatské stezce I., pokračujete-li dále za vodopády sv. Wolfganga (žlutá a následně zelená turistická trasa). Na tomto výletním okruhu středního stupně náročnosti zažiješ nádhernou přírodu, panoramatické výhledy a poznáš kulturní památky v krajině.

Pohled z Kraví hory – Kdo vystoupá k obnovenému dřevěnému kříži na vrchol, ten bude odměněn krásným výhledem na celý Vyšší Brod. Jemnozrnná žula Kraví hory byla důležitým stavebním materiálem i při budování vyšebrodského kláštera. Zcela specifická vzdušná proudění v této lokalitě si ničím nezadají se vzdušnými lázněmi a vyznačují se zvláště blahodárnými účinky! Výletní cíl Kraví hora se rozkládá nad vlakovou zastávkou Vyšší Brod – klášter, na levém vltavském břehu. K dosažení vrcholu hory můžete využít červenou turistickou trasu nebo okruh , který Vás k místu zavede přes osadu Lachovice, v jejíž blízkosti se nachází obora s majestátným stádem bizonů.

Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa a Po Obrazárna z jiného úhlu Hamr se nachází nedaleko vodopádů Závišův kříž

Národní přírodní rezervace Čertova stěna – Luč se vyznačuje zvláštní krásou, jež k umělecké tvorbě inspirovala A. Stiftera i B. Smetanu. Od lipenské přehrady v těchto místech Vltava prudce klesá v sevřeném údolí a její voda protéká balvanitým korytem, příznačně nazývaným Čertovy proudy. Úbočí vltavského kaňonu zde pokrývá rozlehlé „kamenné moře“, jedinečná scenérie žulových kvádrů. Vystoupejte na temeno Čertovy stěny, odkud je nejkrásnější výhled na celou přírodní rezervaci. Nejsnadnější cestu k Čertově stěně nabízí „Opatstká stezka II.“ (modrá turistická trasa), která začíná též u Rožmberské brány kláštera V. Brod. Přibližně po dvou kilometrech chůze stačí odbočit a nechat se vést červenou turistickou trasou až k tomuto přírodnímu skvostu. Dále můžete po návratu ke křižovatce tras pokračovat po modré až do obce Loučovice a vrátit se do Vyššího Brodu romantickou procházkou podél původního koryta Vltavy. Ke zpáteční cestě je ale možné využít také železnici. Mystickou šumavskou krajinu zažiješ nejlépe na „Opatské stezce II“!

Kemp Pod hrází ve Vyšším Brodě zná každý vodák jako výchozí bod splutí řeky Vltavy pod vodní nádrží Lipno II. Celoročně stálý průtok činí úsek mezi Vyšším Brodem a Českými Budějovicemi vodácky velmi atraktivní. Náš tip: Po prohlídce vyšebrodského kláštera a dobrém jídle v některé z vyšebrodských restaurací si můžeš zapůjčit loďku a splout vybraný úsek Vltavy. Objednat můžeš i pohodlný odvoz zpět!

Uživatelské jméno

HesloRegistrovat!
Zapomenuté heslo!
Sběrný dvůr
Nabídka práce - Engel
Engel Jobs
Infocentrum
Informační středisko
Kalendář
««  Červen  »»
PoÚtStČtSoNe
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   
DnesČlánekAkce

Vyhledávání
Interní vyhledávání


Galerie
Zábava
Zábava
Podnikají u nás