Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Odbory a oddělení městského úřadu

Stavební úřad (SÚ)

Odbor stavebního úřadu Městského úřadu Vyšší Brod pracuje jako stavební úřad příslušný podle § 13, odst.1, písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., ...

... více na: Stavební úřad (SÚ)

Matrika a evidence obyvatel

Oddělení Matriky a evidence obyvatel Městského úřadu Vyšší Brod zajišťuje agendu dle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve ...

... více na: Matrika a evidence obyvatel

Finanční odbor (FO)

Finanční odbor Městského úřadu Vyšší Brod zajišťuje správu daní a poplatků, povolování výherních automatů, příjem plateb v hotovosti, ...

... více na: Finanční odbor (FO)

Odbor životního prostředí (OŽP)

Agenda životního prostředí spadá pod samostatný odbor Městského úřadu Vyšší Brod. Realizuje výkon státní správy v přenesené působnosti, ...

... více na: Odbor životního prostředí (OŽP)

Odbor sociálních věcí (OSV)

Odbor sociálních věcí Městského úřadu Vyšší Brod zajišťuje organizaci Pečovatelské služby, depistážní činnost a přímou či nepřímou ...

... více na: Odbor sociálních věcí (OSV)

Odbor vedlejšího hospodářství (OVH)

Odbor vedlejšího hospodářství Městského úřadu Vyšší Brod zajišťuje správu komunikací v majetku města, správu bytových domů v majetku města ...

... více na: Odbor vedlejšího hospodářství (OVH)

Technické služby (TS)

Oddělení Technických služeb Městského úřadu Vyšší Brod zajišťuje provoz technických služeb (úklid a údržbu). Oddělení má na starosti ...

... více na: Technické služby (TS)

Správa městských lesů (SMěL)

Odbor Správy městských lesů Městského úřadu Vyšší Brod hospodaří v lesích Města Vyšší Brod o výměře 1 012 ha. Hlavní činností je výkon ...

... více na: Správa městských lesů (SMěL)

Odbor kultury a cestovního ruchu (OKCR)

Odbor kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vyšší Brod zajišťuje provoz infocentra, městské knihovny, pořádání kulturních a kulturně ...

... více na: Odbor kultury a cestovního ruchu (OKCR)