Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Přihlášení
Email:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Nová registrace
Zapomenuté heslo
Email:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Vydání rybářského lístku

Žadatel se musí osobně dostavit na Finanční odbor MěÚ Vyšší Brod. Cizinec může být zastoupen zmocněncem na základě plné moci.Kdo může žádat

 • Kvalifikačními předpoklady pro získání prvního rybářského lístku jsou základní znalosti z oblasti rybářství, biologie ryb, právních předpisů upravujících lov ryb, prokázané osvědčením o získané kvalifikaci, vydaným právnickou osobu pověřenou ministerstvem k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku. V tomto případě to jsou rybářské svazy.
 • Druhý a další rybářský lístek může být vydán žadateli, prokáže-li se dřívějším rybářským lístkem, popřípadě jiným dokladem osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku.
 • Cizinci může být rybářský lístek vydán, prokáže-li se platným rybářským lístkem nebo jiným dokladem osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku, pak i osvědčením o získané kvalifikaci (vydávají rybářské svazy) a rybářským lístkem, licencí nebo obdobným dokladem, vydaným ve státě, jehož je občanem.

Sazba poplatku:

Pro české občany i cizince platí stejné správní poplatky:

 • na 1 rok 100,- Kč
 • na 3 roky 200,- Kč
 • na 10 let 500,- Kč

pro mladistvé do 15 let

 • na 1 rok za 50 Kč
 • na 3 roky za 100,- Kč
 • na 10 let za 250,-Kč

Doklady, které musím mít sebou

 • občanský průkaz, cizinci cestovní pas
 • dosavadní rybářský lístek nebo osvědčení o zkoušce z rybářství

Lhůty pro vyřízení

Formulář se vyplňuje přímo na finančním odboru. Pokud žadatel předloží všechny doklady, rybářský lístek je vydán na počkání.

Platné předpisy:

Záležitost vyřizuje

Eva Procházková

Vedoucí finančního odboru
380 747 113 ,
poplatky@mestovyssibrod.cz

Důležité dokumenty
Žádost rybářské lístky
(pdf, 1.2 MB)

Formulář žádosti o vydání rybářského lístku

Info - rybářské lístky pro cizince
(pdf, 53.1 kB)

Informace k vydávání rybářských lístků cizím státním příslušníkům