Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Přihlášení
Email:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Nová registrace
Zapomenuté heslo
Email:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Stavební odbor


Stavební odbor Městského úřadu Vyšší Brod


Vedoucí

Ing. Tibor Ďureje

Vedoucí stavebního odboru
380 746 464, 724 348 592
stavebni.odbor@mestovyssibrod.cz

Referenti

Simona Skipalová

Referent
380 746 464, 727 954 916
stavebni.odbor@mestovyssibrod.cz

Ing. Martin Koršala

Referent
380 746 464, 727 954 915
stavebni.odbor@mestovyssibrod.cz

Bc. Kamil Król

Referent
380 746 464,
stavebni.odbor@mestovyssibrod.cz

Důležité dokumenty
Žádost o společné územní rozhodnutí
(doc, 97 kB)

Formulář - Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

Žádost o rozhodnutí o změně využití území
(doc, 96 kB)

Formulář  - Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

Žádost o rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby
(doc, 86.5 kB)

Formulář - Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

Žádost o rozhodnutí o umístění stavby
(doc, 96 kB)

Formulář - Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

Žádost o územní souhlas
(doc, 90.5 kB)

Formulář - Žádost o územní souhlas

Žádost o předčasné užívání stavby
(docx, 12.4 kB)

Formulář - Žádost  o  povolení  předčasného  užívání  stavby

Oznámení stavebního záměru_inspektor
(doc, 91.5 kB)

Formulář - Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

Žádost o změnu ÚPO
(doc, 67 kB)

Formulář - Žádost o změnu územního plánu obce

Projektová dokumentace skutečného provedení stavby
(doc, 33 kB)

Projektová dokumentace skutečného provedení stavby

Projektová dokumentace pro provádění stavby
(doc, 168 kB)

Projektová dokumentace pro provádění stavby

Projektová dokumentace k rozhodnutí o změně využití
(doc, 53 kB)

Projektová dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území

Projektová dokumentace k rozhodnutí o umístění stavby
(doc, 59.5 kB)

Projektová dokumentace  k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení

Projektová dokumentace - stavební povolení a ohlášení stavby
(doc, 94.5 kB)

Projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení a pro ohlášení stavby

Projektová dokumentace - bourací práce
(doc, 44.5 kB)

Projektová dokumentace - bourací práce

Žádost o vydání rozhodnutí
(doc, 89 kB)

Formulář - Žádost o vydání rozhodnutí

Žádost o rozhodnutí o využití území
(doc, 88 kB)

Formulář - Žádost o vydání rozhodnutí o využití území

Žádost o rozhodnutí o ochranném pásmu
(doc, 89.5 kB)

Formulář - Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

Žádost o rozhodnutí o dělení n. scelování pozemků
(doc, 91 kB)

Formulář - Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
(doc, 88 kB)

Formulář - Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

Žádost o územně plánovací informaci
(doc, 60 kB)

Formulář - Žádost o územně plánovací informaci

Žádost o územně plán. info. jednoduchých staveb
(doc, 57.5 kB)

Formulář - Žádost o územně plánovací informaci o podmínkách provedení jednoduchých staveb

Žádost o stavební povolení
(doc, 92 kB)

Formulář - Žádost o stavební povolení

Oznámení změny v užívaní stavby
(doc, 84 kB)

Formulář - Oznámení změny v užívání stavby

Oznámení stavby posuzované inspektorem
(doc, 72 kB)

Formulář - Oznámení stavby, posuzované autorizovaným inspektorem

Oznámení záměru k vydání územního souhlasu
(doc, 88 kB)

Formulář - Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu

Ohlášení o užívání stavby
(doc, 89.5 kB)

Formulář - Ohlášení o užívání stavby

Ohlášení stavby
(doc, 93.5 kB)

Formulář - Ohlášení stavby

Ohlášení odstranění
(doc, 91 kB)

Formulář - Ohlášení odstranění


Informace o odboru

Městský úřad Vyšší Brod, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný podle § 13, odst. 1, písm. f/ zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu /stavební zákon/ ve znění pozdějších předpisů vykonává státní správu podle stavebního zákona.

V rámci této pravomoci vydává zejména rozhodnutí o umístění staveb, územní souhlasy, souhlasy s ohlašovanými stavbami, stavební povolení /a vede příslušná řízení/, povoluje změny staveb a změny užívání staveb, dále povoluje užívání staveb, odstraňování staveb, provádí kontrolní prohlídky včetně výkonu státního dozoru; rovněž projednává a rozhoduje ve věcech přestupků a správních deliktů podle stavebního zákona. Stavební odbor zajišťuje výkon funkce silničního správního úřadu.

Výkon státní správy ve výše uvedeném rozsahu provádí na území těchto měst a obcí:

 • Vyšší Brod
 • Rožmberk nad Vltavou
 • Lipno nad Vltavou
 • Loučovice
 • Přední Výtoň
 • Malšín

Výkon funkce silničního správního úřadu
Stavební odbor zabezpečuje výkon funkce silničního správního úřadu dle zákona č.13/1997 Sb. O pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, a to zejména na úseku povolování zvláštního užívání pozemních komunikací, na úseku dopravního značení a na úseku připojování nemovitostí k místním komunikacím (formuláře ke stažení viz. výše).

Nejdůležitější zákony:

 • Zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
 • Vyhl. č. 268/2006 Sb. o technických požadavcích na stavby 
 • Vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích, zabezpečující bezbariérové užívání staveb
 • Vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb
 • Vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů 
 • Vyhl. č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení
 • Vyhl. č. 526/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu


Úřední hodiny
Pondělí  07.00 - 17.00
Středa  07.00 - 17:00
Pátek  07.00 - 10.00

Polední přestávka 30 minut
od 11.30 do 12.00 hod.


Z úřadu |

Opakované veřejné projednání ÚP

Na základě ustanovení §53 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), se pořizovatel rozhodl ...... celý článek


Tiskové zprávy |

Dvě stavební parcely na prodej

Dvě stavební parcely pro stavbu rodinných domů jsou stále v lokalitě Pod Vodojemem k mání. Nabídky je možné podávat do 20. listopadu 2017.... celý článek


Z úřadu |

Poděkování za třídění odpadů

Celkově bylo ve městě vytříděno a předáno k dalšímu využití 112,623 t odpadů, za které pak město obdrželo od společnosti EKO-KOM, a.s., částku ve výši 221 930 Kč, která bude ...... celý článek


Z úřadu |

Investice, opravy a rekonstrukce

Naplánované investice, opravy a rekonstrukce se postupně realizují.... celý článek


Z úřadu |

Získané dotace

Zpracovávání žádostí o různé dotace probíhalo v zimních měsících. U velké většiny žádostí bylo město úspěšné.... celý článek


Informace z úřadu | Z úřadu |

Informace z úřadu - červenec 2017

Informace z úřadu se věnují činnostem sociálního odboru MěÚ... celý článek


Tiskové zprávy |

Oprava památek pokračuje

S obnovou dalších památek se ve Vyšším Brodě začalo už na jaře. Ještě během letní sezóny budou zářit novotou.... celý článek


Z úřadu |

Informace z úřadu - březen 2017

Informace z úřadu se věnují činnostem stavebního odboru MěÚ, v jehož náplni práce dochází v letošním roce ke změnám.... celý článek


Informace z úřadu | Z úřadu |

Informace z úřadu - únor 2017

Informace z úřadu se tentokrát zaobírají činnostmi souvisejícími s finančním odborem, na kterém navíc proběhlo v nedávné době výběrové řízení na pozici referenta poplatků.... celý článek


... přejít na všechny články