Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Přihlášení
Email:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Nová registrace
Zapomenuté heslo
Email:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Stavební úřad


Stavební odbor MěÚ Vyšší Brod


Vedoucí

Ing. Tibor Ďureje (řeší: Lipno n. Vlt., Malšín)

Vedoucí stavebního odboru
380 746 464, 724 348 592
stavebni.odbor@mestovyssibrod.cz

Referenti

Jitka Kubečková (řeší: P. Výtoň, Loučovice)

Referent
380 746 464,
stavebni.odbor@mestovyssibrod.cz

Bc. Kamil Król (řeší: Vyšší Brod, Rožmberk n. Vlt.)

Referent
380 746 464,
stavebni.odbor@mestovyssibrod.cz

Důležité dokumenty
Žádost o umístění stavby
(doc, 55.6 kB)

Formulář - Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

Žádost o změně vlivu užívání stavby na území
(doc, 52.3 kB)

Formulář - Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlibu užívání stavby na území

Žádost o změnu využití území
(doc, 53.2 kB)

Formulář - Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

Žádost o dělení nebo scelování pozemků
(doc, 49.7 kB)

Formulář - Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

Žádost o ochranném pásmu
(doc, 72.8 kB)

Formulář - Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

Oznámení záměru
(doc, 39.3 kB)

Formulář - Oznámení záměru

Ohlášení stavby
(doc, 42.2 kB)

Formulář - Ohlášení stavby

Žádost o stavební povolení
(doc, 61 kB)

Formulář - Žádost o stavební povolení

Žádost o kolaudační souhlas
(doc, 39.7 kB)

Formulář - Žádost o kolaudační souhlas

Žádost předčasné užívání stavby
(doc, 38 kB)

Formulář - Žádost o povolení  předčasného užívání stavby

Oznámení změny v užívání stavby
(doc, 38.7 kB)

Formulář - Oznámení změny v užívání stavby

Ohlášení odstranění
(doc, 37.2 kB)

Formulář - Ohlášení odstranění

Společné oznámení záměru
(doc, 43.1 kB)

Formulář - Společné oznámení záměru

Žádost o změnu ÚPO
(doc, 67 kB)

Formulář - Žádost o změnu územního plánu obce

Projektová dokumentace skutečného provedení stavby
(doc, 33 kB)

Projektová dokumentace skutečného provedení stavby

Projektová dokumentace pro provádění stavby
(doc, 168 kB)

Projektová dokumentace pro provádění stavby

Projektová dokumentace k rozhodnutí o změně využití
(doc, 53 kB)

Projektová dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území

Projektová dokumentace k rozhodnutí o umístění stavby
(doc, 59.5 kB)

Projektová dokumentace  k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení

Projektová dokumentace - stavební povolení a ohlášení stavby
(doc, 94.5 kB)

Projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení a pro ohlášení stavby

Projektová dokumentace - bourací práce
(doc, 44.5 kB)

Projektová dokumentace - bourací práce

Žádost o územně plánovací informaci
(doc, 60 kB)

Formulář - Žádost o územně plánovací informaci

Žádost o územně plán. info. jednoduchých staveb
(doc, 57.5 kB)

Formulář - Žádost o územně plánovací informaci o podmínkách provedení jednoduchých staveb


Informace o odboru

Městský úřad Vyšší Brod, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný podle § 13, odst. 1, písm. f/ zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu /stavební zákon/ ve znění pozdějších předpisů vykonává státní správu podle stavebního zákona.

V rámci této pravomoci vydává zejména rozhodnutí o umístění staveb, územní souhlasy, souhlasy s ohlašovanými stavbami, stavební povolení /a vede příslušná řízení/, povoluje změny staveb a změny užívání staveb, dále povoluje užívání staveb, odstraňování staveb, provádí kontrolní prohlídky včetně výkonu státního dozoru; rovněž projednává a rozhoduje ve věcech přestupků a správních deliktů podle stavebního zákona. Stavební odbor zajišťuje výkon funkce silničního správního úřadu.

Výkon státní správy ve výše uvedeném rozsahu provádí na území těchto měst a obcí:

 • Vyšší Brod
 • Rožmberk nad Vltavou
 • Lipno nad Vltavou
 • Loučovice
 • Přední Výtoň
 • Malšín

Výkon funkce silničního správního úřadu
Stavební odbor zabezpečuje výkon funkce silničního správního úřadu dle zákona č.13/1997 Sb. O pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, a to zejména na úseku povolování zvláštního užívání pozemních komunikací, na úseku dopravního značení a na úseku připojování nemovitostí k místním komunikacím (formuláře ke stažení viz. výše).

Nejdůležitější zákony:

 • Zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
 • Vyhl. č. 268/2006 Sb. o technických požadavcích na stavby 
 • Vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích, zabezpečující bezbariérové užívání staveb
 • Vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb
 • Vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů 
 • Vyhl. č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení
 • Vyhl. č. 526/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu


Úřední hodiny

Úřední hodiny MěÚ

Pondělí  07.00 - 17.00
Středa  07.00 - 17:00
Pátek  07.00 - 10.00

Polední přestávka 11.30-12.00

 


Z úřadu |

Náhradní výsadba v intravilánu města

Na konci dubna proběhla náhradní výsadba zeleně. Díky ní dochází k obnově aleje v ulici Míru, na které bylo vysazeno osm nových lip.... celý článek


Z úřadu |

Informace z úřadu 01/2019

Nové zastupitelstvo má za sebou víc jak dva měsíce práce. Jedním z jeho nejdůležitějších úkolů bylo v závěru roku v poměrně krátké době v úzké spolupráci s úřadem připravit ...... celý článek


Z úřadu |

Svoz odpadu - možnost změny 2018

Do 14. prosince 2018 si je možné na odboru ŽP domluvit změnu časového intervalu vývozu nebo změny odpadních nádob... celý článek


Z úřadu |

Přivítali jsme deset nových občánků

Nově narozené občánky přivítal starosta 6. 10. 2018. Do konce roku zorganizujeme ještě jedno vítání. ... celý článek


Z úřadu |

Povinná revize kotle na tuhá paliva

Povinné revize kotlů zavedl zákon o ochraně ovzduší v roce 2012 s tím, že první prohlídku museli mít provozovatelé kotle na tuhá paliva do konce roku 2016... celý článek


Zastupitelé |

Zastupitelé hodnotí svou práci 1

Každý měsíc od března do července 2018 budou postupně vycházet hodnocení jednotlivých zastupitelů (tentokrát Jaroš, Bigas, Ouředník), ve kterých se budou ohlížet za svou čtyřletou ...... celý článek


Z úřadu |

Změna systému nakládání s komunálním odpadem

Nakládání s komunálním odpadem ve Vyšším Brodě je potřeba změnit. Samotné důvody změny lze rozdělit do dvou oblastí; (1)nakládání s odpady od občanů a (2) nakládání ...... celý článek


Z úřadu |

Ukončení ordinace lékaře pro dospělé - vyjádření města

Vyjádření vedení úřadu k nastalé situaci spojené s ukončením ordinace lékařky MUDr. Brudnové. ... celý článek


Z úřadu |

Opakované veřejné projednání ÚP

Na základě ustanovení §53 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), se pořizovatel rozhodl ...... celý článek


Tiskové zprávy |

Dvě stavební parcely na prodej

Dvě stavební parcely pro stavbu rodinných domů jsou stále v lokalitě Pod Vodojemem k mání. Nabídky je možné podávat do 20. listopadu 2017.... celý článek


Z úřadu |

Poděkování za třídění odpadů

Celkově bylo ve městě vytříděno a předáno k dalšímu využití 112,623 t odpadů, za které pak město obdrželo od společnosti EKO-KOM, a.s., částku ve výši 221 930 Kč, která bude ...... celý článek


Z úřadu |

Investice, opravy a rekonstrukce

Naplánované investice, opravy a rekonstrukce se postupně realizují.... celý článek


Z úřadu |

Získané dotace

Zpracovávání žádostí o různé dotace probíhalo v zimních měsících. U velké většiny žádostí bylo město úspěšné.... celý článek


Z úřadu |

Informace z úřadu - červenec 2017

Informace z úřadu se věnují činnostem sociálního odboru MěÚ... celý článek


Tiskové zprávy |

Oprava památek pokračuje

S obnovou dalších památek se ve Vyšším Brodě začalo už na jaře. Ještě během letní sezóny budou zářit novotou.... celý článek


Z úřadu |

Informace z úřadu - březen 2017

Informace z úřadu se věnují činnostem stavebního odboru MěÚ, v jehož náplni práce dochází v letošním roce ke změnám.... celý článek


Z úřadu |

Informace z úřadu - únor 2017

Informace z úřadu se tentokrát zaobírají činnostmi souvisejícími s finančním odborem, na kterém navíc proběhlo v nedávné době výběrové řízení na pozici referenta poplatků.... celý článek


... přejít na všechny články