Historické centrum města

V samotném srdci centra městečka se nachází budova historické radnice, která se v součastnosti stala útočištěm všech návštěvníků Vyššího Brodu, je totiž sídlem informačního centra. Radnice, zmiňována poprvé v roce 1525, je jediným zbylým domem z prostřední řady náměstí, zničené požárem v roce 1567. Starosta zde úřadoval do roku 1947. Nesloužila ale pouze vyšebrodským konšelům, nacházel se zde také byt hlásného i obecní vězení. Další dominantu centra Vyššího Brodu, původně raně gotický farní kostel sv. Bartoloměje, který byl během staletí postupně přestavěn, naleznete v jeho horní části. Jen pár kroků od kostela Vám příjemný odpočinek ve stínu vzrostlých stromů nabídnou lavičky u kašny se sochou sv. Floriána, patrona všech hasičů, z druhé poloviny 19. stol. V dolní části si můžete prohlédnout středověký pranýř se sochou sv. Barbory na vrcholu nebo kámen opracovaný tím nejlepším kameníkem, samotnou přírodou, který byl vyzdvižen z Čertových proudů. V roce 2014 probíhá restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého, která je umístěna hned nad vltavským kamenem.

 

Budova historické radnice © Jan Papaj / lipno-online.czStředověký pranýř se sochou sv. Barbory na náměstíKašna se sochou sv. Floriána © Město Vyšší Brod

Kontakty: