Pozvánka 2017

Pozvánka Cisterciáckého opatství Vyšší Brod na rok 2017

 

 

„ZÁVIŠŮV KŘÍŽ – splendor mysticus“

a

„VÝZKUM HROBKY ROŽMBERKŮ“

(Multimediální expozice v gotickém sklepení a Rožmberská oratoř)

 

     Legendární Závišův kříž si můžete prohlédnout opět v Cisterciáckém opatství Vyšší Brod. Osudy obou národních kulturních památek jsou spolu nerozlučně spjaty již od 13. století! Ve své „domovině“ byl kříž poprvé po dlouhých desetiletích vystaven u příležitosti konání česko-rakouské Zemské výstavy „Dávné stopy – nové cesty“, která probíhala v roce 2013.

Pro stále neutuchající a nebývalý zájem o tuto unikátní památku světového významu a nedozírné hodnoty se vyšebrodští cisterciáci rozhodli, že drahocenný ostatkový kříž vystaví znovu i v tomto roce, od července do září 2017. Nenechte si ujít příležitost stanout tváří v tvář mystické záři Závišova kříže a rezervujte si prohlídku včas! 

Během prohlídky multimediální expozice „Závišův kříž – splendor mysticus (mystická záře)“ se návštěvníci dozví zajímavé informace o významu, osudech a symbolice vyšebrodského křížového relikviáře, jenž bývá stavěn naroveň Českých korunovačních klenotů. Záviš z Falkenštejna daroval cisterciáckým mnichům královský klenot zřejmě také proto, aby nebývalým způsobem zdůraznil význam rodového kláštera Vítkovců, neboť sám pocházel z jejich krumlovské větve. Místo svého věčného odpočinku nalezl Záviš ve vyšebrodském opatství podobně jako další Vítkovci, především Rožmberkové - v blízkosti okázalého relikviáře, v jehož nitru má být uložen ostatek dřeva Kristova Kříže.

Kříž zvaný Závišův, © Cisterciácké opatství Vyšší Brod, Bohumil Kostohryz/boshuaOpatský chrám Nanebevzetí Panny MarieKaple sv. Anny

Nedestruktivní průzkum rožmberské hrobky přinesl překvapivé výsledky, které shrnuje výstava v dolním patře gotických sklepů. Odtud návštěvníci pokračují v prohlídce do nově zrenovovaného opatského chrámu Nanebevzetí Panny Marie, pod jehož presbytářem se rodová nekropole Rožmberků nachází.

Vzhledem k jedinečné duchovní, materiální a historické hodnotě je originální kříž zvaný Závišův ukazován v tzv. Rožmberské oratoři, nacházející se v nadzemním podlaží klášterního kostela. Ze všech prostor rozlehlého kláštera byla tato shledána způsobilou pro daný účel jako jediná. Do oratoře vystupují návštěvníci v omezeném počtu gotickou věžicí po vřetenovém schodišti za dodržování přísných bezpečnostních opatření. Způsob vystavení symbolu pokory i moci v záměrně prostém, nerušivém interiéru zohledňuje historickou kontinuitu v dimenzi náboženského cítění a neutralizuje tak efekt „pouhého muzejního exponátu“. V tichu Rožmberské oratoře dává koncept vystavení ovšem prostor i čistě historickému či uměnovědnému přístupu. V přízemí kostela je umístěn model Závišova kříže, který si mohou prohlédnout i hosté s omezenou schopností pohybu.

Prohlídka návštěvnického okruhu Závišův kříž – splendor mysticus (mystická záře) a výzkum hrobky Rožmberků trvá cca 45 min. Vzhledem k velkému počtu zájemců o Závišův kříž doporučujeme provést včasnou rezervaci prohlídky! 

Multimediální expozice Závišův kříž - splendor mysticusMultimediální expozice Závišův kříž - splendor mysticusMultimediální expozice Závišův kříž - splendor mysticus

 

 

 

 

RENOVACE ROŽMBERSKÉ BRÁNY DOKONČENA

Nepřehlédnutelnou součástí původního středověkého opevnění vyšebrodského opatství je mohutná Rožmberská brána, tyčící se na severním okraji klášteřiště. V březnu 2014 bylo započato s renovací této renesanční památky, na jejíž fasádě se dochovaly například i kamenicky vyvedené původní erby Rožmberků, zakladatelů a ochranné vrchnosti vyšebrodské cisterce. Po své renovaci a navrácení jejích zrestaurovaných původních vrat se opět stala jednou z dominant opatství. V loňském roce proběhla i renovace druhé, vnitřní stany tohoto architektonického skvostu. I tato etapa přinesla různá překvapení a Rožmberská brána již září v celé své kráse.

Teologický sál klášterní knihovnyOpatský chrám Nanebevzetí Panny Marie

 

Co ve vyšebrodském klášteře uvidíte ještě?

Cisterciácké opatství Vyšší Brod otevírá své brány dokořán, aby si návštěvníci prohlédli prostory starobylého kláštera i jeho umělecko-historické sbírky a mohli se tak seznámit s cenným kulturní odkazem našich předků.

  • Legendární Závišův kříž v tzv. Rožmberské oratoři v nadzemním podlaží klášterního kostela
  • Multimediální expozice Závišův kříž – splendor mysticus (mystická záře) o významu a historii vyšebrodského zlatého kříže v gotickém sklepení
  • Multimediální expozice Průzkum hrobky rodu Rožmberků v gotickém sklepení
  • Opatský chrám Nanebevzetí Panny Marie, jehož gotický interiér byl kompletně zrestaurován u příležitosti konání česko-rakouské Zemské výstavy 2013. Pod kněžištěm se nachází rožmberská hrobka.
  • Galerie gotického umění byla zřízena u příležitosti konání česko-rakouské Zemské výstavy 2013. Ve Vyšším Brodě jsou tak opět vystaveny poklady středověkého křesťanského umění jako např. slavné Ukřižování z Vyššího Brodu nebo originál Madony Vyšebrodské.
  • Obrazová galerie (Malý a velký sál), kde si můžete prohlédnout desítky obrazů i dalších fascinujících exponátů.
  •  Vyšebrodská klášterní knihovna (knihovní chodba, Filozofický sál, Teologický sál) je v České republice třetí největší svého druhu (70 tis. knižních titulů). Traduje se o ní ale, že je nejkrásnějí. 
  • Výstava „Šumavou po stopách fotografů“ představuje historické snímky šumavské krajiny a kultury. Expozice v Návštěvnickém centru Cisterciáckého opatství Vyšší Brod je doplněna o fotografie a texty českých a rakouských studentů. Vstup je zahrnut v ceně vstupenky na prohlídku jedné z návštěvnických tras kláštera!    

 

Vyšebrodští cisterciáci Vás do svého kláštera srdečně zvou nejen na koncerty, kulturní akce a prohlídky, ale také k účasti na pravidelných bohoslužbách!

 

Více informací obdržíte na internetových stránkách kláštera www.klastervyssibrod.cz  nebo na níže uvedených kontaktech.

 

Cisterciácký klášter

 

 

Cisterciácké opatství Vyšší Brod
Klášter 137, CZ-382 73 Vyšší Brod
Tel.: +420 380 746 674+420 380 746 674
Fax: +420 380 746 588
Mobil: +420 724 184 145
tours@vyssibrod.cz
www.klastervyssibrod.cz

 

 

Opatský chrám Nanebevzetí Panny Marie