Cisterciácké opatství - prohlídky

Otevírací doba a objednávání

Od 1. 5. 2017 do 30. 9. 2017

tzn. v období hlavní návštěvní sezony jsou prohlídky denně mimo neděle.
Prohlídky se konají od 9:30 , začátek poslední prohlídky je v 16:30 hodin.

V odbdobí tzv. zimní sezóny od října do dubna jsou prohlídky pouze na základě domluvené rezervace předem, dle provozních a personálních možností kláštera.Minimální počet osob pro objednání prohlídky je osm.

Prohlídky pro skupiny 8 a více osob lze objednat těmito způsoby:

 • Webové stránky: rezervačním formulářem

 • E-mail: tours@klastervyssibrod.cz

 • Telefon: +420 380 746 674, +420 724 184 145
  od pondělí do soboty v době od 10:00 do 15:00 hod.

 • Poštou:
  Cisterciácké opatství Vyšší Brod
  Klášter 137
  382 73 Vyšší Brod

 • Více informací a objednávky

Cisterciácké opatství Vyšší Brod nabízí na výběr následující prohlídkové okruhy:

TRASA I. - HLAVNÍ

klášter (mimo Závišova kříže)


 

s průvodcem

 • Opatský chrám (zrenovovaný interiér)

 • Gotická galerie (vystavení uměleckých pokladů minulosti
  z navrácených klášterních sbírek, např. Jedinečná kolekce madon krásného slohu a další)

 • Malý a velký sál obrazové galerie

 • Knihovní chodba

 • Filosofický sál klášterní knihovny

 • Teologický sál klášterní knihovny

Doba trvání cca 50 – 60 minut.

TRASA II. 

Závišův kříž + expozice v gotických sklepeních
(prohlídky této trasy pouze v období od 1. 7 do 30. 9. 2017)


 

s průvodcem

 • Horní patro gotických sklepů s expozicí o historii a významu vyšebrodského ostatkového kříže

 • Dolní patro gotických sklepů s expozicí o průzkumu hrobky rodu Rožmberků

 • Závišův kříž v tzv. Rožmberské oratoři

Unikátní Závišův kříž je vzhledem ke své nevyčíslitelné hodnotě vystaven v nadzemním podlaží za přísných bezpečnostních podmínek. Do tzv. Rožmberské oratoře vystupují návštěvníci po točitém schodišti ve skupině 12 osob a stejnou cestou sestupují zpět.

Nedoporučujeme pro osoby s pohybovým omezením. Pro osoby s omezenou schopností pohybu je v přízemí vystaven model Závišova kříže.

Doba trvání: individuálně dle velikosti skupiny a rychlosti výstupu a sestupu v Rožmberské oratoři.

Zimní prohlídková trasa

(mimosezónní tzn. bez Závišova kříže)

Podmínky objednávání prohlídky kláštera

Při požadavku na rezervaci je potřeba uvést požadovaný den a čas začátku prohlídky, předpokládané množství osob, požadovaný jazyk prohlídky, kontakt na objednávajícího (e-mailová adresa a číslo mobilního telefonu).

Až po splnění těchto údajů lze objednávku odeslat.

Objednávka platí až po jejím potvrzení ze strany kláštera a je pak závazná.

 • Opatský chrám 
 • Gotická galerie (vystavení uměleckých pokladů minulosti z navrácených klášterních sbírek, např. jedinečná kolekce madon krásného slohu a další )
 • Malý a velký sál obrazové galerie
 • Knihovní chodba
 • Filosofický sál klášterní knihovny
 • Teologický sál klášterní knihovny

Doba trvání cca 50 - 60 minut.

Ceník vstupného

Prohlídková trasa
Plné Snížené:
senioři nad 65 let,
děti od 6 do 15 let,
studenti do 26 let,
ZTP
Žáci
v organizované skupině
(do 15 let)
Rodinné vstupné:
2 dospělí
+ max. 2 děti do 15 let

Trasa I.

100,- Kč 75,- Kč 40,- Kč 250,- Kč

Trasa II.

80,- Kč 65,- Kč 30,- Kč 200,- Kč