Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Přihlášení
Email:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Nová registrace
Zapomenuté heslo
Email:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

I v roce 2021 nám pomáhají získané dotace

Autor: Vladimíra Račáková, tajemnice | Datum: 15.10.2021 - 00:00 | Zhlédnuto: 1345x

Informujeme o získaných dotacích na projekty města, jedná se o velmi pestrou škálu programů od prostředků na výsadbu les až po spolkový a kulturní život


I v roce 2021 nám pomáhají získané dotace

Od Jihočeského kraje jsme v letošním roce získali dotace na hospodaření v městských lesích, a to více jak 2,6 mil. Kč na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity, na výchovu lesních porostů a ochranu lesa. Dále jsme od kraje obdrželi příspěvek na zajišťování základních činností v sociálních  lužbách ve výši 1,480 mil. Kč. Navíc se nám pro výkon sociální práce podařilo získat 0,5 mil. Kč od Ministerstva práce a sociálních věcí. Jihočeský kraj nám také přispěl v rámci svých dotačních titulů na činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů, a to na pořízení motorové stříkačky a na ochranné a věcné prostředky. Dále nám kraj přispěl na pořádání kulturního léta a na vybavení infocentra. Poslední získaná dotace od kraje v letošním roce je z Programu obnovy venkova na výstavbu nové autobusové zastávky v místní části Studánky. S přesnými částkami získaných dotací na jednotlivé projekty se můžete seznámit na webových stránkách města.

Jako každý rok jsme byli úspěšní v Programu regenerace městských památkových zón, neboť na opravu objektů zapsaných v seznamu kulturních památek jsme obdrželi 1,355 mil. Kč.

Naopak nově se nám v letošním roce podařilo za pomoci MAS Rozkvět získat dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu. Díky dotaci na revitalizaci náměstí ve výši 388 168 Kč máme nový mobiliář na náměstí, který bude ještě doplněn moderním elektronickým infokioskem. Na kulturní a společenský život jsme obdrželi dotaci ve výši 366 720 Kč, ze které se např. zmodernizoval Klub pod kinem.

Z Ministerstva vnitra jsme získali dotaci na podporu integrace cizinců, pro pořádání letního tábora s výukou češtiny a tvorbu integračních videí ve výši 305 406 Kč. K největším získaným dotacím patří dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na přístavbu mateřské školky ve výši 4,882 mil. Kč a z Ministerstva zemědělství na úpravnu vody částku 6,629 mil. Kč.

Radost jsme měli i ze získání dotace od společnosti ČEZ na projekt „Sázení stromků za nové občánky“, který se u Vás setkal s velkým uznáním. Věříme, že i projekt Cyklovýlet Vyšebrodskem, na který jsme získali příspěvek od Nadace Jihočeské cyklostezky, se zařadí mezi povedené akce.

Kromě výše uvedených projektů jsme řádně vyúčtovali dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí na provoz dětské skupiny a získali dotací na náklady za první pololetí 2021 a dále nám byla proplacena dotace od Ministerstva pro místní rozvoj na stavbu hřiště Studánky ve výši 1,990 mil. Kč. Podali  jsme žádost na Státní fond podpory investic o dotaci na stavbu bytového domu, žádost na Ministerstvo zemědělství na zkušební vrt na Studánkách a připravujeme žádost o dotaci na výstavbu chodníku na pravé části náměstí, kterou podáme na Státní fond dopravní infrastruktury.

Za získanými dotacemi se skrývá mnoho hodin práce a všem spolupracovníkům, kteří se na projektech podíleli, ať při přípravě, při realizaci nebo následném vyúčtování, patří velké poděkování. Bez jejich aktivního přístupu a vysokého pracovního nasazení bychom tak úspěšní nebyli.