Hospodářské smlouvy - registr


Na základě usnesení Rady města Vyšší Brod č. 2018.91.23.1. je město povinno od 1. 1. 2019 zveřejňovat všechny hospodářské smlouvy s hodnotou plnění od 50.000,- Kč bez DPH na webových stránkách


Rok 2019

Registr smluv za rok 2019

... více na: Rok 2019