Organizační složkyMěstské kulturní zařízení

MěKZ, infocentrum a knihovna

... více na: Městské kulturní zařízení

Pečovatelská služba

Informace o sociální službě
Pečovatelská služba poskytovaná dle § 40 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Sídlo PS : Dům s pečovatelskou službou, K Vltavě 380, Vyšší Brod

Podávání žádostí o poskytování PS : odbor sociálních věcí MĚÚ, Míru 194, Vyšší Brod

... více na: Pečovatelská služba

Technické služby

Organizační složka města Vyšší Brod

... více na: Technické služby

JSDHO Vyšší Brod

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce

... více na: JSDHO