Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Přihlášení
Email:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Nová registrace
Zapomenuté heslo
Email:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Obnova památkově chráněné stavby

Jak postupovat při obnově kulturní památky nebo nemovitosti situované v památkově chráněném územíPostup vyřízení věci dle § 11, § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

V případě zamýšleného záměru realizovat obnovu movité kulturní památky, nemovité kulturní památky, nebo nemovitosti situované na památkově chráněném území vzniká zákonná povinnost žádat předem o závazné stanovisko ORP Český Krumlov, odbor územního plánování a památkové péče, oddělení památkové péče.

Předmětem posouzení jsou všechny zásahy a záměry, ke kterým je na základě příslušných ustanovení zvláštních právních předpisů vyžadováno závazné stanovisko dotčeného orgánu státní správy (př. územní rozhodnutí, stavební povolení, ohlášení, změna v účelu užívání stavby, kolaudační souhlas, dodatečné povolení stavby, zvláštní užívání komunikace – umisťování restauračních zahrádek aj.), nebo kde povinnost vyžádat si závazné stanovisko stanoví zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (restaurování movité kulturní památky úprava dřevin apod.)

V případě kulturní památky (movité, nemovité) může o závazné stanovisko žádat výlučně její vlastník. V případě nemovitostí, které nejsou kulturní památkou, ale jsou v památkové rezervaci, památkové zóně, ochranném pásmu může o závazné stanovisko žádat vlastník, správce, uživatel.

Na základě písemné žádosti a po předchozím vyjádření odborné organizace státní památkové péče (Národní památkový ústav) vydá ORP Český Krumlov, oddělení památové péče závazné stanovisko.

Závazné stanovisko MHMP OPP je závazným podkladem pro rozhodnutí příslušného správního orgánu ve věci samé, nebo samostatným správním rozhodnutím v případě, že následně není dána pravomoc jiného správního orgánu o věci rozhodnout.

Na koho se obrátit

Městký úřad Český Krumlov
Odbor územního plánování
Oddělení památkové péče
Kaplická 439, budova A, 2. patro