Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Přihlášení
Email:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Nová registrace
Zapomenuté heslo
Email:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Přihlášení vozidla

Jak, kde a kdy přihlásit vozidlo do registruVozidla provozovatelů, kteří mají trvalé bydliště na správním území města Vyšší Brod, musí být přihlašována do registru na odboru dopravy a silničního hospodářství ORP Český Krumlov, do jejíhož územního obvodu Vyšší Brod náleží.

Adresa:

Městský úřad Český Krumlov
odbor dopravy a silničního hospodářství
Kaplická 439, Český Krumlov

Úřední hodiny registru vozidel

Pondělí 07,30 - 17.00
Úterý 07.30 - 11.00
Středa 07.30 - 17.00
Čtvrtek zavřeno
Pátek 07.30 - 12.00

Jaká vozidla registraci podléhají:

 • silniční motorová vozidla a nemotorová vozidla, která jsou vyrobena za účelem provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí,
 • zvláštní vozidla která jsou vyrobena k jiným účelům, než k provozu na pozemních komunikacích, která mohou být při splnění podmínek stanovených zákonem č. 56/2001 Sb., k provozu na pozemních komunikacích schválena.
 • Každý, kdo hodlá provozovat na území České republiky silniční motorové vozidlo, přípojné vozidlo nebo zvláštní vozidlo (dále jen “vozidlo”) je povinen tato vozidla přihlásit k registraci na předepsaném tiskopisu u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, s výjimkou osob, jejichž pobyt na území České republiky netrvá déle než 185 dnů v příslušném kalendářním roce (dále jen “žadatel”).

Povinné registraci nepodléhá pracovní stroj (vozidlo patřící do kategorie S), který je účelově a technicky určen pro práce v zemědělství; toto vozidlo lze však registrovat na žádost vlastníka.

Kdo je provozovatel

Provozovatelem silničního vozidla registrovaného v registru silničních vozidel České republiky se rozumí fyzická osoba s místem trvalého pobytu nebo s místem povoleného pobytu v České republice, nebo právnická osoba se sídlem v České republice, která vlastním jménem provozuje vozidlo a je současně vlastníkem vozidla oprávněna k provozování vozidla.

Jaké vozidlo lze do registru vozidel zapsat

 • jehož technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích byla schválena, zjednodušeně řečeno má technický průkaz silničního motorového a přípojného vozidla nebo technický průkaz zvláštního vozidla (dále jen “technický průkaz”) a platnou  technickou prohlídku
 • je-li sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, týkající se takového vozidla
 • byla-li při pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu Evropské unie zaplacena daň z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu.

Přihláška k registraci vozidla na předepsaném tiskopisu musí obsahovat

 • údaj o druhu a kategorii vozidla, značku (obchodní název stanovený výrobcem), typ vozidla, obchodní označení, číslo technického průkazu vozidla a číslo schválení technické způsobilosti vozidla,
 • údaje o vlastníkovi vozidla,
 • údaje o provozovateli vozidla, není-li vlastník současně provozovatelem vozidla.

K přihlášce vozidla k registraci žadatel přiloží

 • technický průkaz vozidla,
 • doklad o technické prohlídce, jedná-li se o  vozidlo, které již bylo provozováno,
 • souhlas vlastníka k zaregistrování vozidla na jiného provozovatele,
 • protokol o evidenční kontrole vozidla, nejedná-li se o nové vozidlo (znějící na jméno přihlašujícího),
 • doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (originál „zelené karty“),
 • doklad o zástavním právu váznoucím na vozidle, bylo-li zřízeno,
 • doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky, není-li provozovatel vozidla státním občanem České republiky,
 • potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty v případě pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu Evropské unie.

Žadatel uhradí při registraci vozidla obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Tabulku s registrační značkou je provozovatel vozidla povinen umístit na vozidlo.

Co to je evidenční kontrola

Evidenční kontrola vozidla je kontrola vozidla prováděná stanicí technické kontroly spočívající v porovnání údajů uvedených v technickém průkazu vozidla a v osvědčení o registraci vozidla nebo v osvědčení o technické způsobilosti vozidla, pokud se jedná o vozidlo, které nepodléhá registraci, se skutečnými údaji a stavem vozidla.