Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Přihlášení
Email:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Nová registrace
Zapomenuté heslo
Email:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Pravomoci zastupitelstva města


Zastupitelstvo města rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce (§ 35 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích)


Dále je zastupitelstvu vyhrazeno rozhodovat o všech otázkách uvednených v §§ 84 a 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

V oblasti přenesené působnosti mu přísluší rozhodovat, jen stanoví-li to zákon.

Zastupitelstvo města je složeno z členů zastupitelstva města.

Každý člen zastupitelstva města má při výkonu své funkce právo 

  1. předkládat zastupitelstvu obce, radě obce, výborům a komisím návrhy na projednání, 
  2. znášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a její jednotlivé členy, na předsedy výborů, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je obec, a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které obec založila nebo zřídila
  3. požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu, jakož i od zaměstnanců právnických osob, které obec založila nebo zřídila, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce

Každý člen zastupitelstva je povinnen zúčastňovat se zasedání zastupitelstva obce, popřípadě zasedání jiných orgánů obce, je-li jejich členem, plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží, hájit zájmy občanů obce a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce.

Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce.