Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Přihlášení
Email:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Nová registrace
Zapomenuté heslo
Email:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Městské lesy realizovaly zisk

Autor: Jaroslav Kotál, vedoucí správy MěL | Datum: 13.2.2017 - 00:00 | Zhlédnuto: 3762x

Městské lesy realizovaly v roce 2016 zisk 7 miliónů korun, jak vyplývá ze zprávy o hospodaření.


Městské lesy realizovaly zisk

Rok 2016 byl pro hospodaření v městských lesích v mnoha směrech nestandardní. S ukončením působení firmy Monte odešli i téměř všichni zaměstnanci, kteří v městských lesích pracovali. Dávali jsme dohromady seznamy firem pracujících v lesnictví, získávali kontakty na odbyt dřeva, připravovali ceníky jednotlivých prací v pěstební činnosti a těžbě, učili se zadávat výběrová řízení, ovládat nový počítačový program. Vytvořili jsme aktuální předpisy o bezpečnosti práce a absolvovali školení o zacházení s chemickými prostředky v lesnictví. Věnovali jsme se i mnoha dalším činnostem, které pro nás byly nové.

Větší zakázky v těžbě a přibližování dřeva jsme zadávali formou výběrových řízení. Prodej dřeva jsme řešili podle výše cenových nabídek. Dřevo jsme prodávali sedmi firmám, aby nemohlo dojít k tomu, že některý z odběratelů nezaplatí, nebo zkrachuje a my přijdeme o velkou část příjmů. V pěstební činnosti jsme byli zcela bez zaměstnanců. Sehnat lidi, kteří by byli ochotni v lese za nepříznivých povětrnostních podmínek pracovat, je dnes velký problém. Proto jsme personální záležitosti vyřešili s pomocí městského úřadu přes úřad práce a přijali 2 zaměstnance z řad nezaměstnaných. Jeden pracoval do konce listopadu a druhý u nás pracuje dosud. Na každého z těchto zaměstnanců jsme pobírali do konce listopadu podporu z úřadu práce 14 000,- Kč.

Byla zavedena elektronická lesnická evidence. Postupně jsme v programu doplnili veškeré lesnické údaje zpětně od roku 2012. Mimo jiné jsme vytvořili grafickou evidenci kůrovce, oplocení a nezajištěných porostů.

Pro bezproblémový prodej dřeva do zahraničí jsme požádali a potom i získali certifikaci PEFC. Znamená to, že veškerá dřevní hmota je vytěžena v souladu se zákonem, používáme šetrné technologie, hospodaříme v souladu s trvale udržitelným způsobem a zaručujeme odběratelům garanci původu dřeva.

V těžební činnosti byla situace poměrně složitá. Od začátku roku jsme začali zpracovávat nahodilou těžbu. Jednalo se o starší nezpracované polomy, stromy napadené kůrovcem a hlavně o souše vzniklé po velmi suchém létu v roce 2015. Celkem jsme v nahodilé těžbě zpracovali 7 500 m3 dřeva. Z úmyslné těžby jsme za celý rok vytěžili 500 m3 v probírkách a 237 m3 v těžbě mýtní (jednalo se o lesík uvnitř Vyššího Brodu, který jsme museli smýtit, protože tam byl kůrovec a shnilé stromy nakloněné nad domy a komunikace). Výchovné zásahy do 40 let se nám podařilo udělat na ploše 29,68 ha. Tím jsme o 8,5 ha snížili deficit z minulých let. Do konce roku se nám podařilo zpracovat veškerou nám známou nahodilou těžbu a od ledna 2017 zahajujeme normální úmyslné těžby.

Pěstební činnost probíhala v průběhu roku plynule. Stihli jsme všechny nutné práce, které jsme měli naplánované. Náklady na pěstební činnost byly 558 000,- Kč. Byly tak nízké proto, že jsme ušetřili na mzdách pro zaměstnance, na které jsme pobírali příspěvek z úřadu práce.

Z vytěženého dřeva se nám do konce roku nepodařilo prodat zhruba 300 m3. Důvodem bylo čerpání dovolené na většině pil, kam dodáváme dřevo. Dřevo bude prodáno s ostatním, které vytěžíme v roce 2017. Veškerou dřevní hmotu jsme prodávali přímo z lesa z odvozního místa. Jenom 200m3 jsme nechali převézt na manipulační sklad nebo na dopravně dostupnou skládku v lese. Jednalo se vždy o dřevo z nahodilé a rozptýlené těžby z nepřístupných lokalit. Nevznikly tedy další náklady na převážení dřeva. V uplynulém roce bylo zadáno 15 samovýrob dřeva. Prodej paliva občanům Vyššího Brodu probíhal po celý rok bez problémů. Evidovali jsme 56 žádostí, z nich je 55 vykryto.

Dále se nám podařilo navázat dobré vztahy se všemi sousedními vlastníky pozemků. Jedná se o soukromé zemědělce, státní lesy i církev.

Finanční výsledky odboru správy lesů za rok 2016.
Náklady celkem: 5 000 510,-Kč
Tržby celkem: 12 643 157,-Kč
Výsledek hosp. za rok 2017: 7 640 647,-Kč.Akce s článkem
Podobné články