Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Přihlášení
Email:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Nová registrace
Zapomenuté heslo
Email:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Informace z úřadu - březen 2017

Autor: Vladimíra Račáková, tajemnice | Datum: 10.3.2017 - 00:00 | Zhlédnuto: 3575x

Informace z úřadu se věnují činnostem stavebního odboru MěÚ, v jehož náplni práce dochází v letošním roce ke změnám.


Informace z úřadu - březen 2017

Stavební odbor

Členění

Vedoucí odboru: 1
Referenti odboru: 2

Činnosti

Stavební odbor Městského úřadu Vyšší Brod vykonává působnost obecného stavebního úřadu pro správní území města Vyšší Brod, města Rožmberk nad Vltavou, obce Malšín, obce Loučovice, obce Lipno nad Vltavou a obce Přední Výtoň.

Vede řízení, vydává rozhodnutí, souhlasy, stanoviska, vyjádření a další ve věci staveb v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánováním a stavebním řádu. Vykonává činnost státní správy na úseku zápisů do základních registrů. Dále vykonává činnosti samosprávy týkající se stavebního práva dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Spolupracuje s Komisí pro místní rozvoj a cestovní ruch, s Pracovní skupinou pro Regeneraci MPZ a je nápomocen při realizaci investičních akcí města.

 

Z dlouhodobé statistiky vyplývá, že rok 2016 byl pro náš stavební úřad hektický. Nárůst podaných žádostí byl dán především všeobecným stavebním boomem na Lipně nad Vltavou, navíc znásobený konáním akce Rio – Lipno a také významnými podnikatelskými aktivitami na Studánkách, kde se navíc často museli naši pracovníci vyrovnávat s nekázní stavebníků.

V roce 2016 se dále pracovníci stavebního úřadu podíleli na tvorbě územního plánu; jejich kontrola, předkládané připomínky a návrhy v jednotlivých fázích tvorby územního plánu byly pro práci zastupitelů velkou pomocí.

Příjmy za správní poplatky v roce 2016 činily 1 405 500,- Kč a náklady řízení 11 000,- Kč.

Od roku 2017 bude stavební odbor vykonávat působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně účelových komunikací dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Statistika práce

Název úkonu, činnosti

počet

Územní řízení - rozhodnutí

27

Územní řízení - souhlas

44

Společná rozhodnutí o umístění a provedení stavby

28

Stavební řízení – souhlas s ohlášenou stavbou

14

Stavební řízení - stavební povolení

23

Povolení změny stavby před dokončením

19

Užívání stavby - oznámení

36

Užívání stavby – kolaudační souhlas

41

Užívání stavby – kolaudační rozhodnutí

4

Předčasné užívání stavby

6

Změna užívání stavby - souhlas

9

Odstranění stavby – souhlas + rozhodnutí

1 +1

Dodatečné povolení stavby - rozhodnutí

8

Rozhodnutí o zákazu užívání stavby

3

Jiné úkony v řízení

376

Ostatní úkony (souhlasy, výjimky, vyjádření)

66

Rozhodnutí o odvolání

4

Statistika ostatní

Název úkonu, činnosti

počet

Počet výzev o přidělení čp.

24

Vložení identifikacích údajů do RUIANU

72

Vložené identifikační údaje do ISÚI

48

Obdržené příkazy

1

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

1