Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Přihlášení
Email:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Nová registrace
Zapomenuté heslo
Email:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

VIDEO:Silnice na Studánky se dočká opravy

Autor: Jan Straka, MěKZ | Datum: 5.2.2018 - 00:00 | Zhlédnuto: 2842x

Již dlouhou řadu let je poukazováno na velmi špatný stav silnice II/161, resp. její části vedoucí z Vyššího Brodu směrem do Studánek. Nejviditelnějším problémem je vyvrácené bezpečnostní zařízení a v některých místech zcela chybějící krajnice. Příčinou je nestabilita zemního tělesa silnice způsobená především nedostatečnou kapacitou a špatným stavem odtokových propustků v daných místech.


VIDEO:Silnice na Studánky se dočká opravy


V poslední době došlo ze strany města k dalším jednáním s vedením SÚS. Redakce Vyšebrodského zpravodaje se tak problémem začala zabývat a dotazovala se dotčených orgánů, jaké jsou v současnosti podnikány kroky k nápravě. Jedná se o velmi exponované místo, můžeme hovořit o „bráně“ do České republiky, která rozhodně není při takovém stavu ani dobrou vizitkou příhraničního městečka. Nehledě na zvýšené nebezpečí na velmi frekventovaném úseku silnice, kdy by následky případné nehody mohly způsobit nemalé potíže i správci komunikace.

O opravě bylo rozhodnuto v roce 2012

Správa silnic se opravou silnice za Vyšším Brodem zabývá už šestým rokem. V roce 2012 zadala vytvoření projektové dokumentace k opravě a má ji od poloviny roku 2013 k dispozici. „Hned poté začala příprava pro získání stavebního povolení, zejména uzavírání smluv s vlastníky dotčených nemovitostí a zařizování dalších potřebných vyjádření a stanovisek. Při projednávání nedošlo k dohodě se zásadním vlastníkem dotčených pozemků, se kterým bylo jednáno i na úrovni Jihočeského kraje. Přístup na tyto pozemky je nutný pro zahájení oprav. Bohužel následně došlo k úmrtí majitele a k dědickému řízení, což znamenalo návrat na začátek,“ vysvětluje těžkosti ředitel SÚS Jč. kraje Jan Štícha.

Jednání na všech úrovních probíhají kontinuálně

Vedení města se snaží problém opravy silnice řešit jak se správou silnic, tak na úrovni krajského úřadu. „Během těch let jsme absolvovali nespočet jednání a častokrát jsme upozorňovali na nežádoucí stav spojnice s Rakouskem. Snažili jsme se být nápomocni i při jednáních s majitelem pozemků. Naposledy se vedení města sešlo se zástupci správy silnic na začátku letošního roku“, uvedl pro Vyšebrodský zpravodaj starosta Milan Zálešák.

Na SÚS Jihočeského kraje se na sklonku loňského roku obrátila i rada města prostřednictvím dopisu třech svých členů, ve kterém se pozastavuje nad neměnným stavem komunikace. „K posunu havárie stále nedošlo,“ konstatují radní ve svém dopise a dále podávají svůj návrh na řešení: „Po přezkoumání pozemkových map je jasné, že k vyřešení této závady postačí částečné uzavření komunikace a není nutné řešit dlouhodobě majetkoprávní vztahy pozůstalé rodiny majitele pozemků.“

V příštím roce by oprava měla začít

Dle vyjádření vedení správy silnic však není možné kvůli stavebně technickému stavu vozovky žádné jednoduché řešení provést. „Zásadním problémem je nestabilní zemní těleso komunikace, nedostatečná šířku komunikace a ujíždějící svah. Je nutné provést kompletní rekonstrukci a zároveň zajištění přilehlého svahu. Není možné tak učinit nějakým jednoduchým řešením, musíme v místě vybudovat opěrnou zeď,“ jednoznačně popisuje jednotlivé kroky Jan Štícha. S dědici majitele pozemků došlo ke shodě na odkupu na konci loňského roku. Dlouhá doba řešení majetkoprávních vztahů ale přinesla další problém, během ní zastarala projektová dokumentace a propadla platnost potřebných dokumentů. Aktualizace dokumentace by měla být hotova do června letošního roku. Nyní záleží na tom, zda stavební úřad nebude trvat na vydání územního rozhodnutí, což by projekt opět prodloužilo. Dodejme, že u první projektové dokumentace je SÚ nevyžadoval. „V současné době byla na nejkritičtějších místech instalovaná nová ocelová svodidla. Samotná realizace opravy by v ideálním případě mohla začít na začátku roku 2019,“ dodává ještě ředitel Jan Štícha.

Situací se zabývala i redakce videozpravodaje města, v reportáži se vyjádřil ředitel SÚS Jč. kraje Jan Štícha.