Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Přihlášení
Email:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Nová registrace
Zapomenuté heslo
Email:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Získané dotace

Autor: Vladimíra Račáková, tajemnice | Datum: 4.7.2017 - 00:00 | Zhlédnuto: 4223x

Zpracovávání žádostí o různé dotace probíhalo v zimních měsících. U velké většiny žádostí bylo město úspěšné.


Získané dotace

Žádosti byly úspěšné

Na jiném místě pan starosta informuje o realizovaných a probíhajících investičních akcích města. Kromě samotných přípravných prací souvisejících s výstavbou jsme v zimních měsících zpracovávali žádosti o různé dotace. U velké většiny podaných žádostí jsme byli úspěšní, a tak jsme vlastními silami pomohli navýšit příjem města o více než 3 887 000,-Kč.

Podpora míří na široké spektrum projektů

Pro pečovatelskou službu a sociální práci jsme na letošní rok získali od Ministerstva práce a sociálních věci dotaci ve výši 521 000,-Kč a od Jihočeského kraje 838 000,-Kč. S Jihočeským krajem máme dále uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace na tyto další akce: na projektovou dokumentaci cyklostezky ve výši 250 000,-Kč, na pořízení schodišťové sedačky s elektropohonem do zdravotnického střediska ve výši 150 000,-Kč, na nové svislé dopravní značení ve výši 200 000,-Kč a pro jednotku sboru dobrovolných hasičů příspěvek na pořízení plovoucího čerpadla ve výši 38 000,-Kč. Jihočeský kraj nám dále přispěje na nové webové stránky informačního centra částkou 60 000,-Kč a na pořádání klášterních koncertů částkou 20 000,-Kč. Jako každoročně se nám podařilo získat dotaci z Programu obnovy venkova, letos konkrétně ve výši 200 000,-Kč na opravu střechy objektu čp. 38 ve Studánkách.

V letošním roce se nám podařilo získat rekordně vysoký příspěvek 1 610 000,-Kč z Ministerstva kultury z Programu regenerace MPZ. Tato částka bude rozdělena mezi Město Vyšší Brod, Římskokatolickou farnost Vyšší Brod a Cisterciácké opatství na opravu objektů zapsaných v seznamu kulturních památek.

Další žádosti čekají

Dále jsme podali žádost do Operačního programu životního prostředí na dovybavení sběrného dvora. Žádost prošla formálním hodnocením, nyní čekáme na rozhodnutí. V případě podané žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj na opravu místní komunikace na Hrudkově byla také naše žádost shledána v pořádku, neboť jsme se dostali do pozice náhradníka. Nebudou-li některé obce akce realizovat, mohli bychom získat dotaci ve výši 1 mil. Kč. Bez ohledu na to, jak tyto dvě poslední žádosti dopadnou, je zřejmé, že naše žádosti byly zpracovány s velkou pečlivostí a vycházely z kvalitně připravených podkladů. Všem spolupracovníkům, kteří se na podávání žádostí o dotace spolupodíleli, za jejich práci děkuji.