Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Přihlášení
Email:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Nová registrace
Zapomenuté heslo
Email:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Opakované veřejné projednání ÚP

Autor: | Datum: 15.11.2017 - 00:00 | Zhlédnuto: 3928x

Na základě ustanovení §53 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), se pořizovatel rozhodl opakovat veřejné projednání návrhu územního plánu Vyšší Brod.


Opakované veřejné projednání ÚP

Proto Vám veřejnou vyhláškou doručujeme

návrh územního plánu Vyšší Brod pro opakované veřejné projednání, vč. vyjádření z hlediska posouzení vlivů ÚP Vyšší Brod na životní prostředí a veřejné zdraví,

kdy vlastní návrh územního plánu pro opakované veřejné projednání (dále jen "ÚP") je k dispozici na Městském úřadu Vyšší Brod, stavebním úřadu, kde se s ním můžete v úředních hodinách seznámit, mimo ně po dohodě s vedoucím stavebního úřadu (Ing. Tibor Ďureje, telefon 380 746 464 nebo 724 348 592, email: stavebni.odbor@mestovyssibrod.cz) Celá dokumentace ÚP je rovněž k dispozici na webových stránkách města, naleznete ji níže pod textem.

Zároveň Vám tímto Městský úřad Vyšší Brod oznamuje, že opakované veřejné projednání nábrhu ÚP Vyšší Brod dle ust. §53 odst. 2 a § 52 stavebního zákona proběhne

ve čtvrtek 21 .12. 2017 od 17.00 hod. v městském kině ve Vyšším Brodě (vedle radnice).

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 28. 12. 2017 včetně, může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby - tj. vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, opraávněný investor a zástupce veřejnosti -, námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.

POZOR! Jedná se o opakované veřejné projednání dle ust. §53 stavebního zákona, připomínky, námitky i stanoviska je možné podávat pouze k měněnému obsahu územního plánu Vyšší Brod oproti návrhu pro veřejné projednání z dubna tohoto roku, tedy jen k tomu, co je ve výkresech vyznačeno barevně a posáno fialovým textem, není možné znovu podávat nové připomínky a námitky k tomu, co se nezměnilo od veřejného projednání!

K později uplatněným připomínká a námitkám se nepřihlíží. Tímto na tuto skutečnost výslovně upozorňujeme.

Eva Maštalířová
místostarostka města Vyšší Brod


 

Celá dokumentace ÚP k opakovanému veřejnému projednání:Akce s článkem
Podobné články