Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Přihlášení
Email:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Nová registrace
Zapomenuté heslo
Email:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Zastupitelé hodnotí svou práci 2

Autor: redakce | Datum: 18.4.2018 - 00:00 | Zhlédnuto: 2654x

Každý měsíc od března do července 2018 postupně vychází vlastní hodnocení jednotlivých zastupitelů (tentokrát Dvořák, Hanzlíček, Franc), ve kterých se budou ohlížet za svou čtyřletou prací. Svou osobní práci budou hodnotit na základě odpovědí na tři jednoduché otázky


Zastupitelé hodnotí svou práci 2

1/ Čemu jste se konkrétně při výkonu funkce věnoval/a?

2/ Co se Vám osobně podařilo?

3/ Co se naopak nepovedlo a vidíte to jako svůj dluh?

JUDr. Luboš Dvořák
JUDr. Luboš Dvořák
KSČM 

1. Jako právník jsem se pochopitelně zabýval zejména oblastí uzavíraných smluv a finančními otázkami rozpočtu, aby pamatoval na potřeby občanů v rámci občanské vybavenosti. Další prioritou bylo, aby nový územní plán, nevyhovoval jen majitelům nemovitostí a podnikatelům, ale i ostatním občanům. Ve  spolupráci s dalšími, jsem se snažil o obnovu „klimatických lázní Hrudkov“. Jako „vodák“ jsem podporoval i všechny aktivity směřující k vytvoření kvalitních podmínek pro to aby se prohloubilo postavení Vyššího Brodu, jako centra vodáckého sportu a to nejen turistického, ale i výkonnostního a „adrenalinového“. Od roku 2017, jsem se pak nechal přemluvit i k opětovnému převzetí funkce předsedy komise města pro projednávání přestupků.

2. To musí zhodnotit občané. Nicméně měl-li bych se za něco pochválit, jsem přesvědčen, že se i s mým přispěním podařilo o podstatný kus přiblížit k realitě možnost, že na Hrudkově bude v budoucnosti obnovena plicní léčebna, a do této části města se opět vrátí život.

3. Odpověď je v první části stejná jako u otázky „co se podařilo“. Mrzí mě, že obnovení Hrudkova, se zatím nepodařilo dotáhnout do stádia realizace. Také mě mrzí, že jsem se nechal přesvědčit k přijetí funkce předsedy přestupkové komise. Za situace, kdy řízení o přestupcích stát zákonem natolik zformalizoval, že potrestat viníka je extrémně obtížné, přestupková komise „supluje“ za stát i pozici vyšetřovatele a já, tak při své činnosti spíš „obtěžuji“ ty slušné poškozené a svědky. Jsem zjistil, že již nemám chuť trávit desítky hodin měsíčně „papírováním“ nad řešením „malicherných a zato nikdy nekončících sporů“ cca 1% spoluobčanů, kteří zásobují přestupkovou komisi 80% případů.

 


Dr. Jindřich Hanzlíček
Sdružení nezávislých kandidátů Perspektiva 2014

Povedlo se
1.
 I když mi bylo na návrh vybudování Zdravotního střediska ve vile č.p.164 řečeno, že je to utopie, musel se tento záměr realizovat, z důvodu zachování zdravotní péče ve městě. Takže zrealizovaná utopie bude sloužit dalším generacím. 2. Přestěhování Základní umělecké školy z objektu Mateřské školy se bude uskutečňovat po dlouhých diskuzích až v okamžiku, kdy nás k tomu nutí zákonná úprava přijímání dětí do 3 let. Záměr mohl být realizován již před několika lety. 3. Příjmy z provozování lesního hospodářství se po ukončení provozování prostřednictvím společnosti MONTE a zřízením vlastního odboru zvýšily z původních 700tis v roce 2013 na 7.5mil v roce 2017 4. Krajský úřad byl nucen v tomto období hradit daň z nemovitosti opuštěného areálu nemocnice Hrudkov.Tím se zvýšil příjem rozpočtu města. 5. V novém územním plánu bude záměr páteřní cyklostezky z Lipna do ČK. 6. Zpracovaná projektová dokumentace na novou smuteční síň, ovšem naprostou liknavostí architekta nedošlo k finálnímu zakotvení stavby v územním plánu.

Nepovedlo se
1.
 Zimní využití území Vyššího Brodu, sjezdovka na severním svahu Martínkova, ledová a víceúčelová sportovní plocha jsou zatím pouze ve fázi projektů. 2. Město nemá a dle nového navrženého územního plánu ani nebude mít plochy pro výstavbu bytových domů. 3. Ovlivnit využití areálu léčebny Hrudkov a tím rozšířit jak bytové možnosti ve městě tak pracovní příležitosti. Vedení Krajské nemocnice neprojevilo nejmenší snahu s tímto areálem cokoliv provést.(skvělá ukázka hospodaření státu s majetkem) 4. Ve městě není prostor pro společenské a spolkové pořádáním kulturních akcí(plesů)

 


Mag.phil Jiří Franc
Sdružení nezávislých kandidátů a politického hnutí STAN

1. Při jednání zastupitelstva města byly pro mne důležité zvláště body, které se týkaly rozvoje cestovního ruchu ve Vyšším Brodě a na Vyšebrodsku. V této oblasti jsem podporoval nebo inicioval přípravu, strukturalizaci a realizaci vhodných marketingových opatření a jejich využití v rámci vyrovnané a synergické kooperace s partnery z oblasti turismu. Mou podporu získaly dále četné důležité projekty předložené vedením města nebo městského úřadu, jejichž cílem je zlepšování infrastruktury nebo organizace správy v našem městě. Význačná část těchto projektů byla financována z prostředků dotačních titulů.

2. Těší mě, že zastupitelstvo města schválilo záměr vydat monografii o Vyšším Brodě, na které nyní pracuje autorský tým.

3. Z mého pohledu je škoda, že ve Vyšším Brodě nemáme funkční grémium sestávající ze zástupců občanské a podnikatelské sféry, příslušných pracovníků MěÚ a zastupitelek, resp. zastupitelů, které by se systematicky věnovalo místnímu a turistickému rozvoji. Činnost za tímto účelem zřízené komise ztroskotala v minulosti na liknavém či negativistickém přístupu, někdy dokonce i bojkotujícím postoji některých jejích členů. Snad také v tomto ohledu převáží potřeba konstruktivní (spolu)práce a komunikace nad neochotou k přínosným změnám.