Dokumenty a formuláře


Důležité dokumenty ke stažení


Nařízení města

Nařízení vydaná městem Vyšší Brod

Nařízení města 1/2016 - Tržní řád
(pdf, 996 kB)

Nařízení města číslo 1/2016 - Tržní řád

Nařízení města 3/2016 - Tržní řád změna
(pdf, 158.4 kB)

Nařízení města Vyšší Brod 3/2016, kterým se mění Nařízení města Vyšší Brod č. 1/2016 - Tržní řád

Nařízení města 2/2017 - Tržní řád změna
(pdf, 391.1 kB)

Nařízení města Vyšší Brod 2/2017, kterým se mění Nařízení města Vyšší Brod 1/2016 a  Nařízení města Vyšší Brod 3/2016

Stavební odbor

Dokumenty Stavebního odboru MěÚ Vyšší Brod

Žádost o umístění stavby
(doc, 55.6 kB)

Formulář - Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

Žádost o změně vlivu užívání stavby na území
(doc, 52.3 kB)

Formulář - Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlibu užívání stavby na území

Žádost o změnu využití území
(doc, 53.2 kB)

Formulář - Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

Žádost o dělení nebo scelování pozemků
(doc, 49.7 kB)

Formulář - Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

Vedlejší hospodářství

Dokumenty Odboru vedlejšího hospodářství MěÚ Vyšší Brod

Operativní plán zimní údržby
(pdf, 118.7 kB)

Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě

Soc. odbor a pečovatelská služba

Dokumenty Sociláního odboru a pečovatelské služby Vyšší Brod

sazebník ps 2017.pdf
(pdf, 134.8 kB)
smlouva vzor.pdf
(pdf, 115.9 kB)

Sociální a bytová komise

Dokumenty k žádostem o přidělení městského bytu

Odbor životního prostředí

Dokumenty Odboru životního prostředí MěÚ Vyšší Brod

Žádost o kácení dřevin mimo les
(doc, 27 kB)

Tiskopis žádosti o kácení dřevin mimo les - odbor životního prostředí MěÚ Vyšší Brod

Oznámení kácení dřevin mimo les
(doc, 25.5 kB)

Tiskopis oznámení kácení dřevin mimo les - odbor životního prostředí MěÚ Vyšší Brod

Žádost o koupi nemovitosti (í)
(doc, 26 kB)

Tiskopis žádosti o koupi nemovitostí - odbor životního prostředí MěÚ Vyšší Brod

Žádost o přidělení čísla popisného
(doc, 24.5 kB)

Tiskopis žádosti o přidělení čísla popisného - odbor životního prostředí MěÚ Vyšší Brod

Usnesení rady města

Výpisy z usnesení Rady města Vyšší Brod

Poskytnuté informace

Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

INF 01/2015 – veřejné osvětlení
(pdf, 1 MB)

INF – 01/2015 – veřejné osvětlení, informace poskytnutá podle zákona č.  106/1999 Sb.

INF 02/2015 – vedení potrubí
(pdf, 718.8 kB)

INF – 02/2015 – vedení potrubí, informace poskytnutá podla zákona č. 106/1999 Sb. 

INF 03/2015 – kandidátní listiny
(pdf, 770.1 kB)

INF 03/2015 – kandidátní listiny, informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb.

INF 04/2015 – investiční plány
(pdf, 504.5 kB)

INF 04/2015 – investiční plány, informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb.

Rozpočty

Přehled schválených rozpočtů města Vyšší Brod

Rozpočet VB 2019.pdf
(pdf, 873.7 kB)

Rozpočet města Vyšší Brod na rok 2019

Rozpočet 2018
(pdf, 1.1 MB)

Rozpočet města Vyšší Brod na rok 2018

Výroční zprávy

Souhr výročních zpráv města Vyšší Brod

Rybářské lístky

Dokumenty k podání žádosti o rybářský lístek

Žádost rybářské lístky
(pdf, 1.2 MB)

Formulář žádosti o vydání rybářského lístku

Info - rybářské lístky pro cizince
(pdf, 53.1 kB)

Informace k vydávání rybářských lístků cizím státním příslušníkům

Vyšebrodský zpravodaj

Elektronické verze tištěných vydání Vyšebrodského zpravodaje

Uzávěrky 2019 - Vyšebrodský zpravodaj
(pdf, 251.1 kB)

Plán uzávěrek a termínů vydání Vyšebrodského zpravodaje

Ceník inzerce
(pdf, 106.3 kB)

Platný ceník inzerce ve Vyšebrodském zpravodaji

Objednávka inzerce
(doc, 176.5 kB)

Vyhlášky města

Vyhlášky vydané městem Vyšší Brod

2010-62_ozv42004.pdf
(pdf, 43.7 kB)

Finance ZŠ a MŠ

Návrhy rozpočtu a rozpočtové výhledy Základní a mateřské školy Vyšší Brod

Rozpočet ZŠ a MŠ Vyšší Brod 2018
(pdf, 426 kB)

Rozpočet Základní a mateřské školy Vyšší Brod na rok 2018

Střednědobý výhled ZŠ a MŠ 2019 - 2020
(pdf, 268.9 kB)

Středněndobý výhled Základní a mateřské školy Vyšší Brod na léta 2019 - 2020

Plán nákladů a výnosů ZŠ a MŠ 2017
(pdf, 159.6 kB)

Plán nákladů a výnosů Základní a mateřské školy Vyšší Brod pro rok 2017

Jednací řády orgánů města

Jednací řád ZM
(pdf, 2.4 MB)

Jednací řád Zastupitelstva města Vyšší Brod

Dodatek č. 1 Jednací řád ZM
(pdf, 101.6 kB)

Dodatek č. 1 k jednacímu řádu Zastupitelstva města Vyšší Brod