Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Přihlášení
Email:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Nová registrace
Zapomenuté heslo
Email:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Matrika a evidence obyvatel
Oddělení Matriky a evidence obyvatel Městského úřadu Vyšší Brod zajišťuje agendu dle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů, dále dle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů, aj. Oddělení dále zajišťuje ověřování podpisů a listin, agendu kontaktního místa Czech POINT, sestavuje seznamy voličů a vydává voličské průkazy. Plnou agendu oddělení naleznete níže v Informacích o oddělení.
Sídlo:  Budova MěÚ Vyšší Brod, č.p. 250, 1. patro   
Úřední dny: pondělí 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
  středa 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00

Je možné se telefonicky objednat na konkrétní den a čas.


 

 
Personální obsazení

Mgr. Radka Francová

Matrikářka
380 747 127, 724 348 591
matrika@mestovyssibrod.czInformace o oddělení

Matriční obvod:

 • Vyšší Brod
 • Rožmberk nad Vltavou
 • Malšín

Matrika:

 • Ověřování podpisů a listin
 • Žádosti o výpis z rejstříku trestů
 • Vedení a správa matrik
 • Zápisy o narození, uzavření manželství, úmrtí do matričních knih
 • Zpracování podkladů pro zápis matričních událostí mimo republiku pro Zvláštní matriku Brno
 • Svatby v matričním obvodu Městského úřadu Vyšší Brod
 • Sepisování protokolů o uzavření manželství
 • Informace o možnostech uzavřít manželství na jiném vhodném místě, s cizincem, případně v zahraničí
 • Seznam tlumočníků
 • Sestavování harmonogramu svatebních obřadů
 • Kompletace matričních dokladů pro zápisy matričních událostí
 • Potvrzení o změně rodinného stavu, případně změně příjmení sňatkem
 • Dodatečné zápisy do matričních knih
 • Vystavování prvopisů a opisu matričních dokladů
 • Nahlížení do matrik
 • Zápisy o určení otcovství
 • Potvrzení o údajích vedených ve sbírce listin matričního úřadu
 • Vystavování Osvědčení pro uzavření manželství před orgány církví
 • Vystavování Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • Změna jména
 • Změna příjmení
 • Zápisy ženských příjmení v mužském tvaru při sňatku, při narození, v průběhu manželství
 • Zpětvzetí předchozího příjmení po rozvodu
 • Sepisování žádostí a prohlášení pro vydání Osvědčení o státním občanství České republiky
 • Užívání dvou příjmení
 • Užívání dvou jmen
 • Vyměřování a vybírání správních poplatků na úseku matriky
 • Služby CzechPoint
 • Vítání občánků
 • Spolupráce se Sborem pro občanské záležitosti

Evidence obyvatel:

 • Evidence obyvatel v územním obvodu Městského úřadu Vyšší Brod
 • Stálý seznam voličů
 • Seznamy voličů pro volby a referenda
 • Seznamy předškolních dětí
 • Seznamy jubilantů
 • Průběžná aktualizace evidence obyvatel
 • Přihlašování občanů k trvalému pobytu
 • Přehlašování občanů k trvalému pobytu v rámci územního obvodu
 • Potvrzení o změně trvalého pobytu
 • Výdaj dat z informačního systému – doklad o údaji o trvalém pobytu občanů
 • Správní řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu a přidělení úřední adresy
 • Přehledy o narození, přihlášení k TP, přehlášení TP, odhlášení, úmrtí
 • Podávání informací oprávněným úřadům a spolupráce s nimi
 • Vyměřování a vybírání správních poplatků na úseku EO

Volby:

 • Stálý a zvláštní seznam voličů
 • Seznamy voličů pro volby a referenda
 • Voličské průkazy

 

Nejdůležitější zákony:

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů 
 • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování schody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění posledních předpisů


Úřední hodiny MěÚ
Pondělí 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa  8:00 - 12:00  13:00 - 17:00 

Z úřadu |

Žáci základní školy řešili vlastní návrhy do participativního rozpočtu

V pátek 18. března uspořádalo město ve spolupráci se sdružením Agora Central Europe workshop ve vyšebrodské základní škole v rámci projektu Studenti tvoří město. Žáci se v úvodní ...... celý článek


Z úřadu |

Odpady - změny od 1. 1. 2022

Jak jsme vás již informovali, dochází od Nového roku k zásadní změně ve způsobu úhrady za vývoz popelnice (kontejneru).... celý článek


Z úřadu |

Odpady - změna pro všechny

V návaznosti na změnu zákona o odpadech zastupitelstvo schválilo novou vyhlášku a od 1. 1. 2022 se mění systém plateb. Základní informace se dozvíte v článku, který je zároveň ...... celý článek


Z úřadu |

I v roce 2021 nám pomáhají získané dotace

Informujeme o získaných dotacích na projekty města, jedná se o velmi pestrou škálu programů od prostředků na výsadbu les až po spolkový a kulturní život... celý článek


Z úřadu |

Informace z úřadu

Oznámení MěÚ o změně čísla běžného účtu a o změně systému plateb za komunální odpad... celý článek


Z úřadu |

Zprávy z rady 10/2021

Rada města s v poledním období zabývala především žádostmi o stanoviska a vyjádření k různým stavbám, ať to již byly rodinné domy, nebo stavby většího rozsahu, ale například ...... celý článek


Z úřadu |

Zprávy z rady 09/2021

Informace o aktuálním dění vě městě, v tomto měsíce se zaměřujeme především na probíhající projekty, které řeší město samo, nebo ve spolupráci s jinými organizacemi.... celý článek


Z úřadu |

Pravidla pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou

Jak na žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Vyšší Brod, kdo může žádat a jaký je celkový postup při schvalování žádosti... celý článek


Z úřadu |

Pravidla pro pronájem městských bytů

Pravidla pro přidělování bytů v bytových domech v majetku města Vyšší Brod.... celý článek


Z úřadu |

Zprávy z rady 05/2020

Rada města se ještě během dubna scházela operativně na mimořádných zasedáních spojených s řešením situace spojené s nouzovým stavem a navazujícími vládními opatřeními. Na konci ...... celý článek


Z úřadu |

VIDEO: Zprávy z rady 04/2020

Během posledního měsíce se rada města schází především na mimořádných zasedáních, na kterých se řeší nutná opatření v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem. Ještě před ...... celý článek


Z úřadu |

Město zahájilo další projekty

(Foto, Video) V posledních týdnech byly zahájeny další projekty města. Odstartovala výstavba nové smuteční síně a oprava kulturní památky – bývalé školy v ulici Míru. Obě ...... celý článek


Z úřadu |

Náhradní výsadba v intravilánu města

Na konci dubna proběhla náhradní výsadba zeleně. Díky ní dochází k obnově aleje v ulici Míru, na které bylo vysazeno osm nových lip.... celý článek


Z úřadu |

Informace z úřadu 01/2019

Nové zastupitelstvo má za sebou víc jak dva měsíce práce. Jedním z jeho nejdůležitějších úkolů bylo v závěru roku v poměrně krátké době v úzké spolupráci s úřadem připravit ...... celý článek


Z úřadu |

Svoz odpadu - možnost změny 2018

Do 14. prosince 2018 si je možné na odboru ŽP domluvit změnu časového intervalu vývozu nebo změny odpadních nádob... celý článek


Z úřadu |

Přivítali jsme deset nových občánků

Nově narozené občánky přivítal starosta 6. 10. 2018. Do konce roku zorganizujeme ještě jedno vítání. ... celý článek


Z úřadu |

Povinná revize kotle na tuhá paliva

Povinné revize kotlů zavedl zákon o ochraně ovzduší v roce 2012 s tím, že první prohlídku museli mít provozovatelé kotle na tuhá paliva do konce roku 2016... celý článek


Zastupitelé |

Zastupitelé hodnotí svou práci 1

Každý měsíc od března do července 2018 budou postupně vycházet hodnocení jednotlivých zastupitelů (tentokrát Jaroš, Bigas, Ouředník), ve kterých se budou ohlížet za svou čtyřletou ...... celý článek


Z úřadu |

Změna systému nakládání s komunálním odpadem

Nakládání s komunálním odpadem ve Vyšším Brodě je potřeba změnit. Samotné důvody změny lze rozdělit do dvou oblastí; (1)nakládání s odpady od občanů a (2) nakládání ...... celý článek


Z úřadu |

Ukončení ordinace lékaře pro dospělé - vyjádření města

Vyjádření vedení úřadu k nastalé situaci spojené s ukončením ordinace lékařky MUDr. Brudnové. ... celý článek


Z úřadu |

Opakované veřejné projednání ÚP

Na základě ustanovení §53 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), se pořizovatel rozhodl ...... celý článek


Tiskové zprávy |

Dvě stavební parcely na prodej

Dvě stavební parcely pro stavbu rodinných domů jsou stále v lokalitě Pod Vodojemem k mání. Nabídky je možné podávat do 20. listopadu 2017.... celý článek


Z úřadu |

Poděkování za třídění odpadů

Celkově bylo ve městě vytříděno a předáno k dalšímu využití 112,623 t odpadů, za které pak město obdrželo od společnosti EKO-KOM, a.s., částku ve výši 221 930 Kč, která bude ...... celý článek


Z úřadu |

Investice, opravy a rekonstrukce

Naplánované investice, opravy a rekonstrukce se postupně realizují.... celý článek


Z úřadu |

Získané dotace

Zpracovávání žádostí o různé dotace probíhalo v zimních měsících. U velké většiny žádostí bylo město úspěšné.... celý článek


Z úřadu |

Informace z úřadu - červenec 2017

Informace z úřadu se věnují činnostem sociálního odboru MěÚ... celý článek


Tiskové zprávy |

Oprava památek pokračuje

S obnovou dalších památek se ve Vyšším Brodě začalo už na jaře. Ještě během letní sezóny budou zářit novotou.... celý článek


Z úřadu |

Informace z úřadu - březen 2017

Informace z úřadu se věnují činnostem stavebního odboru MěÚ, v jehož náplni práce dochází v letošním roce ke změnám.... celý článek


Z úřadu |

Informace z úřadu - únor 2017

Informace z úřadu se tentokrát zaobírají činnostmi souvisejícími s finančním odborem, na kterém navíc proběhlo v nedávné době výběrové řízení na pozici referenta poplatků.... celý článek


... přejít na všechny články