Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Přihlášení
Email:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Nová registrace
Zapomenuté heslo
Email:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Matrika a evidence obyvatel


Matrika a evidence obyvatel MěÚ Vyšší Brod


Personální obsazení

Bc. Radka Francová

Matrikářka
380 747 127, 724 348 591
matrika@mestovyssibrod.cz

Informace o odboru

Matriční obvod:

 • Vyšší Brod
 • Rožmberk nad Vltavou
 • Malšín

Matrika:

 • Ověřování podpisů a listin
 • Žádosti o výpis z rejstříku trestů
 • Vedení a správa matrik
 • Zápisy o narození, uzavření manželství, úmrtí do matričních knih
 • Zpracování podkladů pro zápis matričních událostí mimo republiku pro Zvláštní matriku Brno
 • Svatby v matričním obvodu Městského úřadu Vyšší Brod
 • Sepisování protokolů o uzavření manželství
 • Informace o možnostech uzavřít manželství na jiném vhodném místě, s cizincem, případně v zahraničí
 • Seznam tlumočníků
 • Sestavování harmonogramu svatebních obřadů
 • Kompletace matričních dokladů pro zápisy matričních událostí
 • Potvrzení o změně rodinného stavu, případně změně příjmení sňatkem
 • Dodatečné zápisy do matričních knih
 • Vystavování prvopisů a opisu matričních dokladů
 • Nahlížení do matrik
 • Zápisy o určení otcovství
 • Potvrzení o údajích vedených ve sbírce listin matričního úřadu
 • Vystavování Osvědčení pro uzavření manželství před orgány církví
 • Vystavování Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • Změna jména
 • Změna příjmení
 • Zápisy ženských příjmení v mužském tvaru při sňatku, při narození, v průběhu manželství
 • Zpětvzetí předchozího příjmení po rozvodu
 • Sepisování žádostí a prohlášení pro vydání Osvědčení o státním občanství České republiky
 • Užívání dvou příjmení
 • Užívání dvou jmen
 • Vyměřování a vybírání správních poplatků na úseku matriky
 • Vítání občánků
 • Spolupráce se Sborem pro občanské záležitosti

Evidence obyvatel:

 • Evidence obyvatel v územním obvodu Městského úřadu Vyšší Brod
 • Stálý seznam voličů
 • Seznamy voličů pro volby a referenda
 • Seznamy předškolních dětí
 • Seznamy jubilantů
 • Průběžná aktualizace evidence obyvatel
 • Přihlašování občanů k trvalému pobytu
 • Přehlašování občanů k trvalému pobytu v rámci územního obvodu
 • Potvrzení o změně trvalého pobytu
 • Výdaj dat z informačního systému – doklad o údaji o trvalém pobytu občanů
 • Správní řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu a přidělení úřední adresy
 • Přehledy o narození, přihlášení k TP, přehlášení TP, odhlášení, úmrtí
 • Podávání informací oprávněným úřadům a spolupráce s nimi
 • Vyměřování a vybírání správních poplatků na úseku EO

Evidence a nájemní vztahy vyplývající z užívání hrobových míst:

 • evidence hrobových míst
 • uzavírání nájemních smluv na hrobová místa

Nejdůležitější zákony:
- Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů 
- Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
- Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
- Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů 
- Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování schody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonůÚřední hodiny
Pondělí  07.00 - 17.00
Středa  07.00 - 17:00
Pátek  07.00 - 10.00

Polední přestávka 30 minut
od 11.30 do 12.00 hod.


Z úřadu |

Opakované veřejné projednání ÚP

Na základě ustanovení §53 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), se pořizovatel rozhodl ...... celý článek


Tiskové zprávy |

Dvě stavební parcely na prodej

Dvě stavební parcely pro stavbu rodinných domů jsou stále v lokalitě Pod Vodojemem k mání. Nabídky je možné podávat do 20. listopadu 2017.... celý článek


Z úřadu |

Poděkování za třídění odpadů

Celkově bylo ve městě vytříděno a předáno k dalšímu využití 112,623 t odpadů, za které pak město obdrželo od společnosti EKO-KOM, a.s., částku ve výši 221 930 Kč, která bude ...... celý článek


Z úřadu |

Investice, opravy a rekonstrukce

Naplánované investice, opravy a rekonstrukce se postupně realizují.... celý článek


Z úřadu |

Získané dotace

Zpracovávání žádostí o různé dotace probíhalo v zimních měsících. U velké většiny žádostí bylo město úspěšné.... celý článek


Informace z úřadu | Z úřadu |

Informace z úřadu - červenec 2017

Informace z úřadu se věnují činnostem sociálního odboru MěÚ... celý článek


Tiskové zprávy |

Oprava památek pokračuje

S obnovou dalších památek se ve Vyšším Brodě začalo už na jaře. Ještě během letní sezóny budou zářit novotou.... celý článek


Z úřadu |

Informace z úřadu - březen 2017

Informace z úřadu se věnují činnostem stavebního odboru MěÚ, v jehož náplni práce dochází v letošním roce ke změnám.... celý článek


Informace z úřadu | Z úřadu |

Informace z úřadu - únor 2017

Informace z úřadu se tentokrát zaobírají činnostmi souvisejícími s finančním odborem, na kterém navíc proběhlo v nedávné době výběrové řízení na pozici referenta poplatků.... celý článek


... přejít na všechny články