Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Přihlášení
Email:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Nová registrace
Zapomenuté heslo
Email:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Odbor sociálních věcí (OSV)
Odbor sociálních věcí Městského úřadu Vyšší Brod zajišťuje organizaci Pečovatelské služby, depistážní činnost a přímou či nepřímou sociální práci s klientem. Dále odbor spolupracuje se státními, samosprávnými či neziskovými institucemi na úseku sociální péče.  
Sídlo:  Budova MěÚ Vyšší Brod, č.p. 200 (bývalé zlatnictví)   
Úřední dny: pondělí 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
  středa 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00

Je možné se telefonicky objednat na konkrétní den a čas.


Mgr. Lenka Grbačová

Vedoucí Odboru sociálních věcí
380 746 613, 723 063 949
socialni.odbor@mestovyssibrod.cz

Kateřina Sulzerová

Referentka Odboru sociálních věcí
380 746 613, 723 063 949
socialni.odbor@mestovyssibrod.czcharita-cr

V roce 2021 jsme od Charity Kaplice obdrželi dar v rámci Tříkrálové sbírky ve výši 15.927 Kč. Dar bude
použit na úhradu nákladů spojených s pomocí sociálně potřebným občanům patřících pod náš
pověřený sociální odbor. Tímto bychom chtěli ze srdce poděkovat všem koledníkům a dárcům.

 
Informace k odboru

Činnost odboru sociálních věcí

 • organizace pečovatelské služby
 • depistážní činnost, vyhledávání klientů v jejich přirozeném prostředí, kteří se nacházejí v tíživé sociální situaci a nebo v hmotné nouzi
 • přímá sociální práce s klientem
 • poskytování základního sociálního poradenství
 • nepřímá sociální práce s klientem
 • terénní sociální činnost
 • propagace dostupných sociálních služeb
 • spolupodílení se na realizaci preventivních aktivit, jejichž cílem je předcházet vzniku nepříznivých životních situací klientů
 • spolupráce s příslušnou krajskou pobočkou Úřadu práce
 • spolupráce s jinými státními, samosprávnými či neziskovými institucemi, případně s jinými subjekty na úseku sociální péče
 • výkon funkce opatrovníka

 

Nejdůležitější zákony

 • Zák. č. 500/2004 správní řád v platném znění
 • Zák. č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimum v platném znění
 • Zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi v platném znění
 • Zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění
 • Zák. č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení v platném znění
 • Zák. č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů v ČR v sociálním zabezpečení v platném znění
 • Zák. č. 117/1995 Sb., o státním sociální podpoře v platném znění
 • Zák. č. 94/1963 Sb., o rodině platném znění
 • Zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění – vybraná ustanovení
 • Zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v platném znění
 • Zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení v platném znění
 • Zák. č. 155/ 1995 Sb., o důchodovém pojištění v platném znění

 

Informace

 • Žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky státní sociální podpory se podávají na kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu práce České republiky. Podle trvalého pobytu osoby: kontaktní pracoviště Vyšší Brod.
 • Pracovníci příslušných kontaktních pracovišť poskytnou všechny potřebné informace.

 

Sociálně – právní ochrana dětí a náhradní rodinná péče

 • Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, působení směřujících k obnovení narušených funkcí rodiny. Oblast sociálně-právní ochrany dětí a náhradní rodinné péče pro oblast Vyšebrodska a Lipenska zajišťuje Městský úřad Český Krumlov – Odbor školství, sportu a mládeže, oddělení sociálně-právní ochrany dětí.
 • Oddělení sociálně-právní ochrany dětí zajišťuje preventivní a poradenskou činnost, kolizní opatrovnictví při soudních jednáních, spolupracuje se státními orgány, školami, školskými a zdravotnickými zařízeními aj. Oddělení sociálně-právní ochrany dětí zprostředkovává náhradní rodinnou péči (osvojení a pěstounská péče).
 • Kurátoři pro děti a mládež jednají s dítětem a rodiči při jeho závadovém chování, zprostředkovávají souhlasné preventivní diagnostické pobyty. Dále mají v náplni práce také přípravu a zpracování podkladů pro jednání Komise pro sociálně-právní ochranu dětí.
 • Ucelené informace o náhradní rodinné péči naleznete na webovém portálu občanského sdružení Paventia, o.s. Český Krumlov na www.paventia.cz. Jedná se o organizaci, která podporuje rozvoj náhradní rodinné péče a pomáhá znevýhodněním dětem a mladým lidem k jejich příznivému vývoji a dosažení kvalitního života ve společnosti.

 

Komise pro sociálně-právní ochranu dětí

 • Město Český Krumlov jakožto obec s rozšířenou působností zřizuje jako zvláštní orgán obce Komisi pro sociálně-právní ochranu dětí.
 • Náplň činnosti komise pro sociálně-právní ochranu dětí je stanovena zákonem č. 359/1999 Sb. (§ 38), o sociálně-právní ochraně dětí.
 • Více informací o sociálně-právní ochraně dětí naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky (www.mpsv.cz).

 

Důležité kontakty:

 • Sociálně – právní ochrana dětí: 380 766 418, 380 766 427, 380 766 411
 • Kurátor pro mládež: 380 766 426, 380 766 416Důležité dokumenty


logo-pecovatlska-vb

 Pečovatelská služba

Pečovatelská služba 
města Vyšší Brod je provozována za finanční podpory Jihočeského kraje.

jihocesky-kraj-barevne

 
 


Úřední hodiny MěÚ
Pondělí 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa  8:00 - 12:00  13:00 - 17:00 

Z úřadu |

Žáci základní školy řešili vlastní návrhy do participativního rozpočtu

V pátek 18. března uspořádalo město ve spolupráci se sdružením Agora Central Europe workshop ve vyšebrodské základní škole v rámci projektu Studenti tvoří město. Žáci se v úvodní ...... celý článek


Z úřadu |

Odpady - změny od 1. 1. 2022

Jak jsme vás již informovali, dochází od Nového roku k zásadní změně ve způsobu úhrady za vývoz popelnice (kontejneru).... celý článek


Z úřadu |

Odpady - změna pro všechny

V návaznosti na změnu zákona o odpadech zastupitelstvo schválilo novou vyhlášku a od 1. 1. 2022 se mění systém plateb. Základní informace se dozvíte v článku, který je zároveň ...... celý článek


Z úřadu |

I v roce 2021 nám pomáhají získané dotace

Informujeme o získaných dotacích na projekty města, jedná se o velmi pestrou škálu programů od prostředků na výsadbu les až po spolkový a kulturní život... celý článek


Z úřadu |

Informace z úřadu

Oznámení MěÚ o změně čísla běžného účtu a o změně systému plateb za komunální odpad... celý článek


Z úřadu |

Zprávy z rady 10/2021

Rada města s v poledním období zabývala především žádostmi o stanoviska a vyjádření k různým stavbám, ať to již byly rodinné domy, nebo stavby většího rozsahu, ale například ...... celý článek


Z úřadu |

Zprávy z rady 09/2021

Informace o aktuálním dění vě městě, v tomto měsíce se zaměřujeme především na probíhající projekty, které řeší město samo, nebo ve spolupráci s jinými organizacemi.... celý článek


Z úřadu |

Pravidla pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou

Jak na žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Vyšší Brod, kdo může žádat a jaký je celkový postup při schvalování žádosti... celý článek


Z úřadu |

Pravidla pro pronájem městských bytů

Pravidla pro přidělování bytů v bytových domech v majetku města Vyšší Brod.... celý článek


Z úřadu |

Zprávy z rady 05/2020

Rada města se ještě během dubna scházela operativně na mimořádných zasedáních spojených s řešením situace spojené s nouzovým stavem a navazujícími vládními opatřeními. Na konci ...... celý článek


Z úřadu |

VIDEO: Zprávy z rady 04/2020

Během posledního měsíce se rada města schází především na mimořádných zasedáních, na kterých se řeší nutná opatření v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem. Ještě před ...... celý článek


Z úřadu |

Město zahájilo další projekty

(Foto, Video) V posledních týdnech byly zahájeny další projekty města. Odstartovala výstavba nové smuteční síně a oprava kulturní památky – bývalé školy v ulici Míru. Obě ...... celý článek


Z úřadu |

Náhradní výsadba v intravilánu města

Na konci dubna proběhla náhradní výsadba zeleně. Díky ní dochází k obnově aleje v ulici Míru, na které bylo vysazeno osm nových lip.... celý článek


Z úřadu |

Informace z úřadu 01/2019

Nové zastupitelstvo má za sebou víc jak dva měsíce práce. Jedním z jeho nejdůležitějších úkolů bylo v závěru roku v poměrně krátké době v úzké spolupráci s úřadem připravit ...... celý článek


Z úřadu |

Svoz odpadu - možnost změny 2018

Do 14. prosince 2018 si je možné na odboru ŽP domluvit změnu časového intervalu vývozu nebo změny odpadních nádob... celý článek


Z úřadu |

Přivítali jsme deset nových občánků

Nově narozené občánky přivítal starosta 6. 10. 2018. Do konce roku zorganizujeme ještě jedno vítání. ... celý článek


Z úřadu |

Povinná revize kotle na tuhá paliva

Povinné revize kotlů zavedl zákon o ochraně ovzduší v roce 2012 s tím, že první prohlídku museli mít provozovatelé kotle na tuhá paliva do konce roku 2016... celý článek


Zastupitelé |

Zastupitelé hodnotí svou práci 1

Každý měsíc od března do července 2018 budou postupně vycházet hodnocení jednotlivých zastupitelů (tentokrát Jaroš, Bigas, Ouředník), ve kterých se budou ohlížet za svou čtyřletou ...... celý článek


Z úřadu |

Změna systému nakládání s komunálním odpadem

Nakládání s komunálním odpadem ve Vyšším Brodě je potřeba změnit. Samotné důvody změny lze rozdělit do dvou oblastí; (1)nakládání s odpady od občanů a (2) nakládání ...... celý článek


Z úřadu |

Ukončení ordinace lékaře pro dospělé - vyjádření města

Vyjádření vedení úřadu k nastalé situaci spojené s ukončením ordinace lékařky MUDr. Brudnové. ... celý článek


Z úřadu |

Opakované veřejné projednání ÚP

Na základě ustanovení §53 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), se pořizovatel rozhodl ...... celý článek


Tiskové zprávy |

Dvě stavební parcely na prodej

Dvě stavební parcely pro stavbu rodinných domů jsou stále v lokalitě Pod Vodojemem k mání. Nabídky je možné podávat do 20. listopadu 2017.... celý článek


Z úřadu |

Poděkování za třídění odpadů

Celkově bylo ve městě vytříděno a předáno k dalšímu využití 112,623 t odpadů, za které pak město obdrželo od společnosti EKO-KOM, a.s., částku ve výši 221 930 Kč, která bude ...... celý článek


Z úřadu |

Investice, opravy a rekonstrukce

Naplánované investice, opravy a rekonstrukce se postupně realizují.... celý článek


Z úřadu |

Získané dotace

Zpracovávání žádostí o různé dotace probíhalo v zimních měsících. U velké většiny žádostí bylo město úspěšné.... celý článek


Z úřadu |

Informace z úřadu - červenec 2017

Informace z úřadu se věnují činnostem sociálního odboru MěÚ... celý článek


Tiskové zprávy |

Oprava památek pokračuje

S obnovou dalších památek se ve Vyšším Brodě začalo už na jaře. Ještě během letní sezóny budou zářit novotou.... celý článek


Z úřadu |

Informace z úřadu - březen 2017

Informace z úřadu se věnují činnostem stavebního odboru MěÚ, v jehož náplni práce dochází v letošním roce ke změnám.... celý článek


Z úřadu |

Informace z úřadu - únor 2017

Informace z úřadu se tentokrát zaobírají činnostmi souvisejícími s finančním odborem, na kterém navíc proběhlo v nedávné době výběrové řízení na pozici referenta poplatků.... celý článek


... přejít na všechny články