Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Přihlášení
Email:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Nová registrace
Zapomenuté heslo
Email:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Pečovatelská služba


Informace o sociální službě
Pečovatelská služba poskytovaná dle § 40 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách


logo-ps

Sídlo PS:

Dům s pečovatelskou službou, K Vltavě 380, Vyšší Brod

Podávání žádostí o poskytování PS:

odbor sociálních věcí MĚÚ, Míru 194, Vyšší Brod


Personální zajištění a kontakty:

Mgr. Bc. Lenka Bártová

Vedoucí odboru soc. věcí
380 746 613, 723 063 949
socialni.odbor@mestovyssibrod.cz
Míru 194, Vyšší Brod

Eva Jungová

Pečovatelka
380 746 212, 723 582 326
K Vltavě 380, Vyšší Brod

,

Vlasta Račáková

Pečovatelka
380 746 212, 607 243 979
K Vltavě 380, Vyšší Brod

Irena Dibďáková

Pečovatelka
380 746 212, 723 582 326
K Vltavě 380, Vyšší Brod

Lenka Dojčarová

Pečovatelka
380 746 212, 607 243 979
K Vltavě 380, Vyšší Brod

Eliška Sosnová

Pracovník tísňové péče
728 576 056,
K Vltavě 380, Vyšší Brod

 

Místo poskytování

v domácnostech uživatelů, v lokalitě Vyšší Brod včetně místních částí (Dolní Drkolná, Dolní Jílovice, Herbertov, Hrudkov, Lachovice, Studánky, Těchoraz), obec Horní Dvořiště (včetně místní části Český Heršlák), obec Malšín (včetně místní části Ostrov) a město Rožmberk nad Vltavou (včetně místní částni Přízeř).

Provozní doba

PO – PÁ 7:00 – 15:30 hod. (mimo svátků a dnů pracovního klidu)

Smlouva o poskytování sociální služby

 1. Pečovatelská služba se uživatelům poskytuje na základě smlouvy uzavřené mezi zájemcem o službu na straně jedné a městem Vyšší Brod jakožto poskytovatelem na straně druhé.
 2. Smlouvu za poskytovatele podepisuje starosta města Vyšší Brod jako statutární zástupce.
 3. Změnu rozsahu počtu úkonů, včetně změny výše úhrady za jednotlivé úkony pečovatelské služby, může být sjednána formou dodatku k původní smlouvě.
 4. Ukončení smlouvy se řídí výpovědními důvody a výpovědními lhůtami uvedenými ve smlouvě.
 5. Pečovatelka má právo odmítnout vykonat úkon, který není písemně veden ve smlouvě, pokud to nevyžaduje aktuální situace uživatele služby. Pečovatelka má právo odmítnout provedení úkonu, který je spojený s jakýmkoliv nebezpečím na zdraví či bezpečnosti její nebo uživatele služby.
 6. Nedílnou součástí smlouvy o poskytování sociální služby je sazebník úhrad za poskytované úkony pečovatelské služby a vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby.

 

Úhrada za poskytování sociální služby

Pečovatelská služba se poskytuje osobám:

 1. bez úhrady nákladů
  • v případech stanovených zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 75 odst. 2 tohoto zákona)
  • příjemcům dávek ze systému pomoci v hmotné nouzi
  • osobě, kde její příjem a příjem společně posuzovaných osob dosahuje částky do výše 1,5 násobku životního minima osoby a společně posuzovaných osob
 2. za částečnou úhradu nákladů (50% z úhrad stanovených v sazebníku
  • osobě, kde její příjem a příjem společně posuzovaných osob se pohybuje v rozmezí 1,5 – 2 násobku životního minima osoby a společně posuzovaných osob
 3. za plnou úhradu
  • osobám, které mají přiznaný příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, bez ohledu na výši jejich příjmů
  • osobě, kde její příjem a příjem společně posuzovaných osob přesahuje 2 násobek životního minima osoby a společně posuzovaných osob.

Základní činnosti PS

 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Fakultativní činnosti PS

 1. Doprava klienta k praktickému lékaři ve V. Brodě a zpět, doprava těžce mobilních a imobilních klientů k vyřízení nutných záležitostí (jednání na úřadech, v bance, na poště, návštěva hřbitova) a zpět.
 2. Doprovod na procházku
 3. Základní péče o pleť, masáž obličeje
 4. Pomoc při jednání s úřady, s vyřízením nárokových dávek pro osoby se zdravotním postižením aj.