Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Přihlášení
Email:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Nová registrace
Zapomenuté heslo
Email:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit
Pečovatelská služba města Vyšší Brod


Pečovatelská služba


Pečovatelská služba je poskytovaná dle § 40 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Pečovatelská služba
Sídlo:  Dům s pečovatelskou službou, K Vltavě 380, Vyšší Brod
Podání žádostí: Odbor sociálních věcí MěÚ Vyšší Brod, Míru čp. 200

 Provozní doba pečovatelské služby
 Pondělí  07:00 - 15:30
 Úterý  07:00 - 15:30
 Středa  07:00 - 15:30
 Čtvrtek  07:00 - 15:30
 Pátek  07:00 - 15:30
(mimo svátků a dnů pracovního klidu)


Pečovatelská služba města Vyšší Brod je provozována za finanční podpory Jihočeského kraje.

jihocesky-kraj-barevne
Personální obsazení

Eva Křivánková

Pečovatelka
723 582 326,
K Vltavě 380, Vyšší Brod

Martina Sýkorová

Pečovatelka
607 243 979,
K Vltavě 380, Vyšší Brod

Irena Dibďáková

Pečovatelka
723 582 326,
K Vltavě 380, Vyšší Brod

Lenka Dojčarová

Pečovatelka
607 243 979,
K Vltavě 380, Vyšší BrodInformace k Pečovatelské službě

Základní činnosti Pečovatelské služby

 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Místo poskytování

V domácnostech uživatelů v lokalitě Vyšší Brod včetně místních částí (Dolní Drkolná, Dolní Jílovice, Herbertov, Hrudkov, Lachovice, Studánky, Těchoraz), obec Malšín (včetně místní části Ostrov) a město Rožmberk nad Vltavou (včetně místní částni Přízeř).

Smlouva o poskytování sociální služby

 1. Pečovatelská služba se uživatelům poskytuje na základě smlouvy uzavřené mezi zájemcem o službu na straně jedné a městem Vyšší Brod jakožto poskytovatelem na straně druhé.
 2. Smlouvu za poskytovatele podepisuje starosta města Vyšší Brod jako statutární zástupce.
 3. Změnu rozsahu počtu úkonů, včetně změny výše úhrady za jednotlivé úkony pečovatelské služby, může být sjednána formou dodatku k původní smlouvě.
 4. Ukončení smlouvy se řídí výpovědními důvody a výpovědními lhůtami uvedenými ve smlouvě.
 5. Pečovatelka má právo odmítnout vykonat úkon, který není písemně veden ve smlouvě, pokud to nevyžaduje aktuální situace uživatele služby. Pečovatelka má právo odmítnout provedení úkonu, který je spojený s jakýmkoliv nebezpečím na zdraví či bezpečnosti její nebo uživatele služby.
 6. Nedílnou součástí smlouvy o poskytování sociální služby je sazebník úhrad za poskytované úkony pečovatelské služby a vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby.

Úhrada za poskytování sociální služby

Pečovatelská služba se poskytuje osobám:

 1. bez úhrady nákladů
  • v případech stanovených zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 75 odst. 2 tohoto zákona)
  • příjemcům dávek ze systému pomoci v hmotné nouzi
  • osobě, kde její příjem a příjem společně posuzovaných osob dosahuje částky do výše 1,5 násobku životního minima osoby a společně posuzovaných osob
 2. za částečnou úhradu nákladů (50% z úhrad stanovených v sazebníku)
  • osobě, kde její příjem a příjem společně posuzovaných osob se pohybuje v rozmezí 1,5 – 2 násobku životního minima osoby a společně posuzovaných osob
 3. za plnou úhradu
  • osobám, které mají přiznaný příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, bez ohledu na výši jejich příjmů
  • osobě, kde její příjem a příjem společně posuzovaných osob přesahuje 2 násobek životního minima osoby a společně posuzovaných osob 
Úřední hodiny MěÚ
Pondělí 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa  8:00 - 12:00  13:00 - 17:00 

Z úřadu |

Žáci základní školy řešili vlastní návrhy do participativního rozpočtu

V pátek 18. března uspořádalo město ve spolupráci se sdružením Agora Central Europe workshop ve vyšebrodské základní škole v rámci projektu Studenti tvoří město. Žáci se v úvodní ...... celý článek


Z úřadu |

Odpady - změny od 1. 1. 2022

Jak jsme vás již informovali, dochází od Nového roku k zásadní změně ve způsobu úhrady za vývoz popelnice (kontejneru).... celý článek


Z úřadu |

Odpady - změna pro všechny

V návaznosti na změnu zákona o odpadech zastupitelstvo schválilo novou vyhlášku a od 1. 1. 2022 se mění systém plateb. Základní informace se dozvíte v článku, který je zároveň ...... celý článek


Z úřadu |

I v roce 2021 nám pomáhají získané dotace

Informujeme o získaných dotacích na projekty města, jedná se o velmi pestrou škálu programů od prostředků na výsadbu les až po spolkový a kulturní život... celý článek


Z úřadu |

Informace z úřadu

Oznámení MěÚ o změně čísla běžného účtu a o změně systému plateb za komunální odpad... celý článek


Z úřadu |

Zprávy z rady 10/2021

Rada města s v poledním období zabývala především žádostmi o stanoviska a vyjádření k různým stavbám, ať to již byly rodinné domy, nebo stavby většího rozsahu, ale například ...... celý článek


Z úřadu |

Zprávy z rady 09/2021

Informace o aktuálním dění vě městě, v tomto měsíce se zaměřujeme především na probíhající projekty, které řeší město samo, nebo ve spolupráci s jinými organizacemi.... celý článek


Z úřadu |

Pravidla pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou

Jak na žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Vyšší Brod, kdo může žádat a jaký je celkový postup při schvalování žádosti... celý článek


Z úřadu |

Pravidla pro pronájem městských bytů

Pravidla pro přidělování bytů v bytových domech v majetku města Vyšší Brod.... celý článek


Z úřadu |

Zprávy z rady 05/2020

Rada města se ještě během dubna scházela operativně na mimořádných zasedáních spojených s řešením situace spojené s nouzovým stavem a navazujícími vládními opatřeními. Na konci ...... celý článek


Z úřadu |

VIDEO: Zprávy z rady 04/2020

Během posledního měsíce se rada města schází především na mimořádných zasedáních, na kterých se řeší nutná opatření v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem. Ještě před ...... celý článek


Z úřadu |

Město zahájilo další projekty

(Foto, Video) V posledních týdnech byly zahájeny další projekty města. Odstartovala výstavba nové smuteční síně a oprava kulturní památky – bývalé školy v ulici Míru. Obě ...... celý článek


Z úřadu |

Náhradní výsadba v intravilánu města

Na konci dubna proběhla náhradní výsadba zeleně. Díky ní dochází k obnově aleje v ulici Míru, na které bylo vysazeno osm nových lip.... celý článek


Z úřadu |

Informace z úřadu 01/2019

Nové zastupitelstvo má za sebou víc jak dva měsíce práce. Jedním z jeho nejdůležitějších úkolů bylo v závěru roku v poměrně krátké době v úzké spolupráci s úřadem připravit ...... celý článek


Z úřadu |

Svoz odpadu - možnost změny 2018

Do 14. prosince 2018 si je možné na odboru ŽP domluvit změnu časového intervalu vývozu nebo změny odpadních nádob... celý článek


Z úřadu |

Přivítali jsme deset nových občánků

Nově narozené občánky přivítal starosta 6. 10. 2018. Do konce roku zorganizujeme ještě jedno vítání. ... celý článek


Z úřadu |

Povinná revize kotle na tuhá paliva

Povinné revize kotlů zavedl zákon o ochraně ovzduší v roce 2012 s tím, že první prohlídku museli mít provozovatelé kotle na tuhá paliva do konce roku 2016... celý článek


Zastupitelé |

Zastupitelé hodnotí svou práci 1

Každý měsíc od března do července 2018 budou postupně vycházet hodnocení jednotlivých zastupitelů (tentokrát Jaroš, Bigas, Ouředník), ve kterých se budou ohlížet za svou čtyřletou ...... celý článek


Z úřadu |

Změna systému nakládání s komunálním odpadem

Nakládání s komunálním odpadem ve Vyšším Brodě je potřeba změnit. Samotné důvody změny lze rozdělit do dvou oblastí; (1)nakládání s odpady od občanů a (2) nakládání ...... celý článek


Z úřadu |

Ukončení ordinace lékaře pro dospělé - vyjádření města

Vyjádření vedení úřadu k nastalé situaci spojené s ukončením ordinace lékařky MUDr. Brudnové. ... celý článek


Z úřadu |

Opakované veřejné projednání ÚP

Na základě ustanovení §53 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), se pořizovatel rozhodl ...... celý článek


Tiskové zprávy |

Dvě stavební parcely na prodej

Dvě stavební parcely pro stavbu rodinných domů jsou stále v lokalitě Pod Vodojemem k mání. Nabídky je možné podávat do 20. listopadu 2017.... celý článek


Z úřadu |

Poděkování za třídění odpadů

Celkově bylo ve městě vytříděno a předáno k dalšímu využití 112,623 t odpadů, za které pak město obdrželo od společnosti EKO-KOM, a.s., částku ve výši 221 930 Kč, která bude ...... celý článek


Z úřadu |

Investice, opravy a rekonstrukce

Naplánované investice, opravy a rekonstrukce se postupně realizují.... celý článek


Z úřadu |

Získané dotace

Zpracovávání žádostí o různé dotace probíhalo v zimních měsících. U velké většiny žádostí bylo město úspěšné.... celý článek


Z úřadu |

Informace z úřadu - červenec 2017

Informace z úřadu se věnují činnostem sociálního odboru MěÚ... celý článek


Tiskové zprávy |

Oprava památek pokračuje

S obnovou dalších památek se ve Vyšším Brodě začalo už na jaře. Ještě během letní sezóny budou zářit novotou.... celý článek


Z úřadu |

Informace z úřadu - březen 2017

Informace z úřadu se věnují činnostem stavebního odboru MěÚ, v jehož náplni práce dochází v letošním roce ke změnám.... celý článek


Z úřadu |

Informace z úřadu - únor 2017

Informace z úřadu se tentokrát zaobírají činnostmi souvisejícími s finančním odborem, na kterém navíc proběhlo v nedávné době výběrové řízení na pozici referenta poplatků.... celý článek


... přejít na všechny články