Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Přihlášení
Email:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Nová registrace
Zapomenuté heslo
Email:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Odbor vedlejšího hospodářství


Odbor vedlejšího hospodářství MěÚ Vyšší Brod


Personální obsazení

Lenka Neubauerová

Vedoucí odboru vedlejšího hosp.
380 746 468, 727 820 437
vh.vedouci@mestovyssibrod.cz

Jiří Štěpán

Technik odboru vedlejšího hosp.
380 746 468, 606 261 679
vh@mestovyssibrod.cz

Důležité dokumenty
Operativní plán zimní údržby
(pdf, 118.7 kB)

Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě


Informace o odboru

Vedlejší hospodářství zajišťuje:

 1. Provoz technických služeb včetně sběrného dvora – spadá pod organizační složku
 2. Správu hřbitova – spadá pod organizační složku
 3. Správu nebytových prostor
 4. Průběh výkonu trestu obecně prospěšných prací – spadá pod organizační složku
 5. Správu komunikací v majetku města
 6. Provoz tepelného hospodářství
 7. Správu bytových domů v majetku města včetně domu s pečovatelskou službou a ubytovny
 8. Provoz veřejného osvětlení
 9. Správu a účetnictví bytových domů pro společenství vlastníků

Havarijní telefonní čísla:

 • hlášení závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací (zimní údržba) 727 820 437, 724 336 986
 • hlášení havárií a poruch v bytech a budovách 606 261 679, 727 820 437
 • hlášení poruch veřejného osvětlení (uvádět evidenční čísla umístěná na sloupech) bezplatná tel. linka 800 101 109 (ELTODO CITELUM, s. r. o.) nebo 606 261 679

Správa komunikací v majetku města:

 • Opravy, údržba a obnova pozemních komunikací v majetku města
 • Zimní udržba je prováděna dle schváleného operativního plánu zimní údržby (viz výše)

Provoz tepelného hospodářství

 • Zajišťuje výrobu a rozvod tepla a teplé užitkové vody z kotelny pro centrální zásobování teplem

Správa bytových domů v majetku města:

 • městských bytových domů se 171 byty
 • domu s pečovatelskou službou
 • městské ubytovny

OVH zajišťuje pro nájemníky služby spojené s užíváním bytů včetně vyúčtování těchto služeb. Kominické služby jsou zajišťovány pro městské objekty subdodavatelsky.

Provoz veřejného osvětlení

Správa bytových domů pro společenství vlastníků

 • vykonává správu a vedení účetnictví pro 9 domů


Úřední hodiny MěÚ
Úřední hodiny MěÚ Vyšší Brod
Pondělí  07.00 - 17.00
Středa  07.00 - 17:00
Pátek  07.00 - 10.00

Polední přestávka 11.30-12.00

 


Z úřadu |

Město zahájilo další projekty

(Foto, Video) V posledních týdnech byly zahájeny další projekty města. Odstartovala výstavba nové smuteční síně a oprava kulturní památky – bývalé školy v ulici Míru. Obě ...... celý článek


Z úřadu |

Náhradní výsadba v intravilánu města

Na konci dubna proběhla náhradní výsadba zeleně. Díky ní dochází k obnově aleje v ulici Míru, na které bylo vysazeno osm nových lip.... celý článek


Z úřadu |

Informace z úřadu 01/2019

Nové zastupitelstvo má za sebou víc jak dva měsíce práce. Jedním z jeho nejdůležitějších úkolů bylo v závěru roku v poměrně krátké době v úzké spolupráci s úřadem připravit ...... celý článek


Z úřadu |

Svoz odpadu - možnost změny 2018

Do 14. prosince 2018 si je možné na odboru ŽP domluvit změnu časového intervalu vývozu nebo změny odpadních nádob... celý článek


Z úřadu |

Přivítali jsme deset nových občánků

Nově narozené občánky přivítal starosta 6. 10. 2018. Do konce roku zorganizujeme ještě jedno vítání. ... celý článek


Z úřadu |

Povinná revize kotle na tuhá paliva

Povinné revize kotlů zavedl zákon o ochraně ovzduší v roce 2012 s tím, že první prohlídku museli mít provozovatelé kotle na tuhá paliva do konce roku 2016... celý článek


Zastupitelé |

Zastupitelé hodnotí svou práci 1

Každý měsíc od března do července 2018 budou postupně vycházet hodnocení jednotlivých zastupitelů (tentokrát Jaroš, Bigas, Ouředník), ve kterých se budou ohlížet za svou čtyřletou ...... celý článek


Z úřadu |

Změna systému nakládání s komunálním odpadem

Nakládání s komunálním odpadem ve Vyšším Brodě je potřeba změnit. Samotné důvody změny lze rozdělit do dvou oblastí; (1)nakládání s odpady od občanů a (2) nakládání ...... celý článek


Z úřadu |

Ukončení ordinace lékaře pro dospělé - vyjádření města

Vyjádření vedení úřadu k nastalé situaci spojené s ukončením ordinace lékařky MUDr. Brudnové. ... celý článek


Z úřadu |

Opakované veřejné projednání ÚP

Na základě ustanovení §53 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), se pořizovatel rozhodl ...... celý článek


Tiskové zprávy |

Dvě stavební parcely na prodej

Dvě stavební parcely pro stavbu rodinných domů jsou stále v lokalitě Pod Vodojemem k mání. Nabídky je možné podávat do 20. listopadu 2017.... celý článek


Z úřadu |

Poděkování za třídění odpadů

Celkově bylo ve městě vytříděno a předáno k dalšímu využití 112,623 t odpadů, za které pak město obdrželo od společnosti EKO-KOM, a.s., částku ve výši 221 930 Kč, která bude ...... celý článek


Z úřadu |

Investice, opravy a rekonstrukce

Naplánované investice, opravy a rekonstrukce se postupně realizují.... celý článek


Z úřadu |

Získané dotace

Zpracovávání žádostí o různé dotace probíhalo v zimních měsících. U velké většiny žádostí bylo město úspěšné.... celý článek


Z úřadu |

Informace z úřadu - červenec 2017

Informace z úřadu se věnují činnostem sociálního odboru MěÚ... celý článek


Tiskové zprávy |

Oprava památek pokračuje

S obnovou dalších památek se ve Vyšším Brodě začalo už na jaře. Ještě během letní sezóny budou zářit novotou.... celý článek


Z úřadu |

Informace z úřadu - březen 2017

Informace z úřadu se věnují činnostem stavebního odboru MěÚ, v jehož náplni práce dochází v letošním roce ke změnám.... celý článek


Z úřadu |

Informace z úřadu - únor 2017

Informace z úřadu se tentokrát zaobírají činnostmi souvisejícími s finančním odborem, na kterém navíc proběhlo v nedávné době výběrové řízení na pozici referenta poplatků.... celý článek


... přejít na všechny články